13.02.2018 – SEPA inkaso poistného (Allianz Slovenská poisťovňa )

Možnosť platby následného poistného prostredníctvom SEPA inkasa z účtu. Platbu SEPA inkasom je možné dojednať k poistným zmluvám fyzických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb k produktom s bežne plateným poistným.

Platbu naopak nie je možné realizovať pre poistné zmluvy cestovného poistenia, poistenia podnikateľov a poistenia priemyselných rizík.


Zverejnené akcie a benefity môžu mať dočasnú platnosť. Pred jej využitím sa vždy najskôr informujte o jej platnosti. Text je uverejnený vo forme zodpovedajúcej originálu oznámenia od vydavateľa alebo jeho výňatok. Prevádzkovateľ ani majiteľ tejto domény nezodpovedá za správnosť obsahu, platnosť akcie ani neručí za škody vyplývajúce z jej využitia ktoroukoľvek osobou a nepredstavujú ani jeho sľub alebo záväzok voči ktorejkoľvek osobe.

Neplatnosť akcie alebo benefitu môžete nahlásiť tu.