20.02.2018 Poplatok za poskytnutie úveru (Poštová banka)

Spotrebiteľské úvery: Dobrá pôžička a Lepšia splátka

Poplatok za poskytnutie spotrebiteľského úveru na účet v Poštovej banke / na účet do inej banky je vo výške 2% z objemu poskytnutého úveru;


Zverejnené akcie a benefity môžu mať dočasnú platnosť. Pred jej využitím sa vždy najskôr informujte o jej platnosti. Text je uverejnený vo forme zodpovedajúcej originálu oznámenia od vydavateľa alebo jeho výňatok. Prevádzkovateľ ani majiteľ tejto domény nezodpovedá za správnosť obsahu, platnosť akcie ani neručí za škody vyplývajúce z jej využitia ktoroukoľvek osobou a nepredstavujú ani jeho sľub alebo záväzok voči ktorejkoľvek osobe.

Neplatnosť akcie alebo benefitu môžete nahlásiť tu.