15.03.2018 – Postupné financovanie  – Úver zabezp. nehnuteľnosťou (SLSP, a.s.)

Ak je stavba skolaudovaná alebo rozostavaná na aspoň 80%, úver je možné poskytnúť ako postupné financovanie alebo aj jednorazovo.

Je zvýšený objem vlastných prostriedkov z doterajších 20% na 30%.

Pre úvery poskytnuté ako postupné financovanie banka neakceptuje externý znalecký posudok.

06.02.2018 – Nové možnosti splácania (SLSP, a. s. )

Úver na bývanie – nové možnosti splácania pri postupnom čerpaní

Od 6. februára 2018 si môžu klienti pri úveroch, ktoré sú čerpané v tranžiach (účel výstavba, rekonštrukcia, postupné financovanie, kúpa bytu/domu, výstavba domu v developerskom projekte), vybrať spôsob výpočtu splátky:

  1. z celej výšky úveru, t.j. súčasný spôsob výpočtu alebo
  2. splátkou iba z vyčerpanej sumy úveru.Spôsob výpočtu splátky si klient zvolí v Žiadosti o úver pred posúdením úveru.
Poznámka pre čitateľa:
  1. pri splácaní výpočtom splátky z celej výšky úveru splácate rýchlejšie istinu úveru lebo splátka je počítaná z celej časti, ale vy dlhujete dočasne iba jeho vyčerpanú časť. To v konečnom dôsledku môže znamenať úsporu na úrokoch.
  2. pri splácaní z vyčerpanej sumy je splátka dočasne menšia lebo sa počíta z menšieho základu. Využitie môže pomôcť prekonať vyššie výdavky napríklad počas výstavby. Tiež vytvára možnosť rozdiel medzi plnou a menšou splátkou si odložiť a vytvoriť rezervu pre budúcnosť.

Zverejnené akcie a benefity môžu mať dočasnú platnosť. Pred jej využitím sa vždy najskôr informujte o jej platnosti. Text je uverejnený vo forme zodpovedajúcej originálu oznámenia od vydavateľa alebo jeho výňatok. Prevádzkovateľ ani majiteľ tejto domény nezodpovedá za správnosť obsahu, platnosť akcie ani neručí za škody vyplývajúce z jej využitia ktoroukoľvek osobou a nepredstavujú ani jeho sľub alebo záväzok voči ktorejkoľvek osobe.

Neplatnosť akcie alebo benefitu môžete nahlásiť tu.