16.02.2018 – Hypotéka pre mladých (VÚB)

Nový benefit VÚB vo výške 200,- € na podporu predaja hypoték pre mladých na prvú hypotéku. Benefit banka poskytuje za účelom dodatočného preplatenia nákladov, resp. časti nákladov klienta spojených s poskytnutím hypotéky, napríklad na úhradu poplatku na katastri, alebo ocenenie nehnuteľnosti a pod.

Podmienky :

Benefit pre mladých nesúvisí s Daňovým bonusom pre mladých, ktorý vyplýva zo zákona.

25.01.2018 – Sporiaci účet k hypotéke (VÚB)

K existujúcim a novým VÚB hypotékam bude možné od 01. 02. 2018 otvoriť si Sporiaci účet k hypotéke (ďalej SÚH), ako komponent k VÚB Účtu /VÚB Účtu Magnifica, s ktorým si môže klient pravidelne sporiť a vytvoriť si tak rezervu na mimoriadnu splátku k hypotéke.

K pravidelnému sporeniu klientovi ponúkne zvýhodnenú bonusovú sadzbu 0,60 % p. a.

Výhody:

  1. V príslušnom kalendárnom mesiaci nebol zrealizovaný žiaden výber zo SÚH
  2. Súčet kreditov v príslušnom mesiaci je minimálne 10,- € maximálne 1000,- € vrátane
  3. Majiteľ SÚH je hlavným dlžníkom v zmluve k hypotekárnemu úveru vo VÚB, ktorý je čerpaný a riadne splácaný.
    Vyššie uvedené podmienky pre získanie bonusového úroku musia byť splnené súčasne. Pýtajte sa na doplnkové podmienky benefitu.

Zverejnené akcie a benefity môžu mať dočasnú platnosť. Pred jej využitím sa vždy najskôr informujte o jej platnosti. Text je uverejnený vo forme zodpovedajúcej originálu oznámenia od vydavateľa alebo jeho výňatok. Prevádzkovateľ ani majiteľ tejto domény nezodpovedá za správnosť obsahu, platnosť akcie ani neručí za škody vyplývajúce z jej využitia ktoroukoľvek osobou a nepredstavujú ani jeho sľub alebo záväzok voči ktorejkoľvek osobe.

Neplatnosť akcie alebo benefitu môžete nahlásiť tu.