Sprístupním vám unikátne možnosti pre vaše poistenie, investovanie, šetrenie aj úvery.

Pomôžem vám porozumieť finančnej službe. To preto, aby ste si dokázali sám vybrať najvhodnejšie riešenie a poznali svoje vlastné dôvody výberu.

Pracoval som na rôznych pozíciách v bankách a poisťovniach od roku 1995. Patrím k  zakladateľom mBank (2007). Som zakladateľ Genertel poisťovne (2010), ktorú som viedol 6 rokov ako generálny riaditeľ. Mám znalosti, ktoré má iba málo ľudí. Preto som dnes vo finančných službách profesionálne.