Z vašich príjmov je zakaždým odpočítaná určitá časť na starobné sporenie – dôchodok. Keď už tieto peniaze platíte, prečo nie pre seba? Keď už ich zbierate, tak prečo nie najvýhodnejšie?