Ako som kupoval a predával akcie na burze

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Jedného dňa som si povedal, že idem kupovať a predávať akcie na burze cenných papierov. Začiatky obchodovania majú niekoľko krokov. Z nich sú najdôležitejšie tieto: Krok 1. vyčleniť si peniaze. Krok 2. rozhodnúť sa pre stratégiu. Krok 3, vybrať si spoločnosť – obchodníka s cennými papiermi – cez ktorého budete obchody robiť. Dnes už existuje veľa obchodných platforiem, ktoré umožnia riešiť obchod cez počítač z pohodlia domova. Tu je môj príbeh obchodovania na burze:

Ako som začal

Ja osobne som si po prvých skúsenostiach na burze zobral z banky úver. To je vec, ktorú nikomu neodporúčam robiť. Veľmi ľahko sa môže stať, že prídete nielen o požičané peniaze, ale ani vám nezostane na zaplatenie úrokov a iných poplatkov. Aby som znížil riziko, využil som služby banky, ktorá má úroky na prijateľnej úrovni a mohol som si dovoliť úver splácať z iného príjmu v prípade, že by sa mi obchodovanie nedarilo.

Vybral som akcie, ktoré vykazovali dostatočnú aktivitu obchodovania, ako aj vysokú istotu dividendového výnosu. Výber akcií trval 2 mesiace. Celé dva mesiace som zbieral informácie o podnikoch a vyhodnocoval ich vlastnosti a sektor, v ktorom podnikali. Napokon som kúpil. Pokiaľ nemáte hneď desaťtisíce eur, nemá veľký význam zamýšľať sa nad rozkladaním rizika. „Diverzifikujte“, tak  hovoria všetci odborníci. Chcú, aby ste nevkladali všetky „vajíčka do jedného košíka“. Inak povedané, chcú, aby ste nakúpili akcie viacerých podnikov a aj z rôznych sektorov. Vec sa má tak, že pokiaľ máte málo „vajíčok“, rozložením rozptýlite možný výnos a zaplatíte viac poplatkov. Jednoducho ak je peňazí málo, nie je čo rozkladať. Ja som začal s približne štyritisíc eurami. Predpokladaný výnos na akciu bol 6 eur na rok. Pokiaľ by som riziko chcel rozložiť, potom poplatky, ktoré by som musel zaplatiť na väčšie množstvo obchodov, by jednoducho dividendy nepokryli.

Ako vybrať tie správne akcie

Spôsobov, ako vybrať tie správne akcie, je skutočne veľa a každá z metód má svoje výhody a nevýhody. Každá sa niekedy podarí, inokedy nie. Nech si vyberiete ktorúkoľvek metódu, je potrebné mať na pamäti, že váš výnos závisí od rozhodnutia druhých ľudí.

Moja stratégia

Pre svoju prvú investíciu som zvolil podnik, o ktorom som predpokladal, že cena jeho akcií bude rásť. Urobil som typickú chybu: podľa predchádzajúceho vývoja som predpokladal, že vývoj bude aj v budúcnosti rovnaký. Opak bol pravdou. Dva dni po kúpe akcií klesla ich hodnota o takmer 10%. Viac-menej, strata je stratou a zisk ziskom až vtedy, keď obchod vykonáte. Kým neuzavriete kruh nákup – predaj, dovtedy je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou iba nezrealizovaným (teoreticky možným) ziskom, alebo nerealizovanou stratou. Keďže sa mi nepodarilo hneď predať tie akcie, po prehodnotení situácie som ich zaradil do balíka akcií dividendovej stratégie. Ponechal som si ich a dnes sú z nich najlepšie akcie mojej dividendovej stratégie. Po 2 rokoch sa opäť ich cena vyšplhala na hodnotu, za ktorú som akcie kúpil.

Dividendová stratégia

Dividendová stratégia je založená na výbere akcií tých podnikov, ktoré sa voči akcionárom správajú férovo a vyplácajú dividendy. Pri tejto stratégii je zaujímavé to, aká môže byť v budúcnosti dividenda v pomere k cene, za ktorú sa akcie dajú kúpiť. Ďalej sa posudzuje, aké sú budúce vyhliadky na vyplatenie dividendy a aká je situácia trhu, na ktorom podnik pôsobí.

Výhoda tejto stratégie spočíva v tom, že nie je potrebné sa zaujímať o aktuálny vývoj cien už zakúpených akcií. Predmetom záujmu je iba dianie v danom sektore podnikania a to, či má podnik dobrú dividendovú disciplínu, teda či vypláca dividendy a v primeranej výške voči zisku.

Dividenda (rozumieme podiel na zisku spoločnosti) by mala presiahnuť výnos, ktorý by ste dosiahli pri uložení peňazí v banke. Preto pokiaľ je uvedená informácia o výške vyplatenej dividendy, urobte jednoduchý matematický úkon:

výška dividendy / cena akcie x 100 = výška výnosu z akcie v percentách

Pokiaľ nechcete, alebo nemôžete denne sledovať vývoj na burze, môže byť vhodnejšia práve táto dividendová stratégia. Pri dividendovej stratégii dávate pozor na to, ako sa mení podnikateľské prostredie ovplyvňujúce zisk podniku a s tým aj výšku vašej dividendy. Sledovanie podnikateľského prostredia je jednoduchšie a časovo menej náročné, ako sledovanie burzových správ a kurzových lístkov. Odporúča sa preto vyberať podniky z oblasti podnikania, v ktorej sa vyznáte.

Dividendy podniky vyplácajú spravidla raz ročne v prípade, že valné zhromaždenie rozhodne o ich vyplatení. Zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach podnikov, ktorých akcie vlastníte, prináša niekoľko veľmi podstatných výhod. Dozviete sa o zámeroch spoločnosti pre nasledujúci rok, máte možnosť spoznať manažment podniku a posúdiť ich vierohodnosť. Svojim hlasovaním ako akcionár máte možnosť zasiahnuť do diania podniku. Sú známe prípady, kedy sa spojili drobní akcionári a dosiahli tak zmeny v pôvodne navrhovaných rozhodnutiach. To je ale iná téma a my sa posunieme ďalej k druhej stratégii.

Zisk z rozdielu cien akcií – trading

Stratégia založená na denných obchodoch na burze si vyžaduje veľa času, venovanému tak dennému sledovaniu aktuálnych informácií o podnikoch, ako aj odhadovaniu reakcií iných ľudí. Výsledkom týchto faktorov je buď rast ceny akcie, alebo jej pokles. Správny odhad prinesie zisk. Nesprávny odhad prináša stratu.

Táto stratégia je časovo náročná a vyžaduje si sústavné sledovanie dôležitých informácií, ako aj nachádzanie súvislostí. Zistené súvislosti treba posúdiť vzhľadom na možné závery ostatných ľudí a z toho vyvodiť správne investorské rozhodnutie – nákup, predaj alebo podržanie. Takíto hráči sa často venujú dennému obchodovaniu.

Výhodou denného obchodovania je rýchla obrátka peňazí a tak má investor možnosť vytvoriť počas roka veľmi zaujímavý zisk. Nevýhodou je vysoké zaťaženie poplatkami, lebo za každý nákup a predaj si obchodníci zväčša pýtajú poplatky, ako aj daňové zaťaženie výnosu.

Z dlhodobého hľadiska sa výnosy týchto stratégií môžu líšili iba málo. Traderi síce majú obdobia, kedy zarobia desiatky percent, ale tieto obdobia sú často striedané obdobiami, kedy sa nedarí a poplatkové náklady a následné dane znižujú ich výnos. Dividendoví hráči majú výnos síce menší, ale zväčša stabilnejší, nezaťažovaný poplatkami.

Keď sa pozrieme na vzťahy medzi dividendou a zmenou ceny akcií zistíme, že uvedené stratégie je vhodné kombinovať, alebo aspoň pružne prepínať. Pozrime sa prečo.

Zmeny cien akcií

Pokiaľ sa zverejnia o podniku nejaké znepokojujúce informácie, zväčša sa vlastníci akcií rozhodnú pre predaj, aby sa vyhli možným stratám. Hromadný predaj sa prejaví znížením ceny akcií. Naopak, optimistické správy vedú k nákupom. Tento trend je často vyvolávaný práve dividendovými hráčmi, ktorí v čase vidiny dobrej dividendy nakupujú. Vysoký záujem vedie k zvyšovaniu ceny akcií. To sú dobré časy práve pre denných obchodníkov – traderov. Tí v čase, keď očakávajú nárast cien, nakupujú, aby neskôr drahšie predali. A tak napríklad kým dividendový hráč sa v čase obáv z nízkej dividendy akcií zbavuje a je ochotný predať za nižšiu cenu, trader zas nakupuje, pretože verí, že sa situácia podniku zlepší a v budúcnosti bude môcť akcie predať za väčšiu cenu dividendovým hráčom, ktorí pri vidine dobrej dividendy budú ochotní zaplatiť vyššiu cenu.

Pravdaže, toto sú určité modely, ktorými sa snažím zjednodušiť pohľad na vec v záujme zrozumiteľnosti. Uvedené tvrdenie však dokazuje skutočnosť, že v čase pred výplatou dividend, kedy sú už známe odhady ziskov podnikov, ceny akcií zvyčajne stúpajú a po výplate dividend opäť klesajú. Počas roka sa ceny menia rôzne a zvyčajne podľa toho, aké informácie sa šíria o podniku a oblasti, v ktorej firma podniká. Keďže každý človek si informácie vysvetľuje po svojom, a podľa toho sa aj rozhoduje, výnos každého účastníka burzy je závislý práve na rozhodnutiach iných ľudí. To je skutočnosť, ktorú som mal na pamäti, keď som s investovaním začínal.

Ako to pokračovalo

Svoju predajnú stratégiu som následne založil na podnikoch, o ktorých som vedel, že sa obchodujú dostatočne často a ich cena vykazuje väčšiu stabilitu. Stabilita je opakom volatility. Volatilný trh alebo volatilné akcie sú také, ktorých cena sa značne mení. Zmeny pritom môžu byť časté alebo veľké a niekedy aj časté aj veľké. Pokiaľ máte záujem zarobiť na obchodoch s akciami, nemá veľký význam kúpiť jednu, dve, alebo desať akcií. Pre denné obchodovanie sa zisk dosahuje práve s počtom akcií. Tak skôr dokážete rozdielom cien získať prostriedky na pokrytie poplatkov a vytvorenie zaujímavého zisku. Rozdiel v cenách akcií pri dennom obchodovaní sa často pohybuje iba v centoch, alebo v jednotkách euro za akciu.

Ako to dopadlo

Čas, ktorý som investoval do prípravy, sa mi vrátil v podobe akcií, ktoré zarobili nielen na úroky z úveru, ale mi aj ostalo. Dnes mám akcie, ktoré som získal takmer zadarmo a dosiahol som okamih, kedy sa mi investícia vrátila a ďalej hrám už iba s peniazmi trhu. Znamená to, že moje pôvodne investované peniaze sa mi už vrátili na výnosoch. Peniaze, ktoré som pôvodne investoval, mám opäť vo vrecku. Pri investovaní na burze je dôležité čím skôr dostať svoje peniaze späť a ďalej hrať už iba s peniazmi trhu – teda s tými, ktoré vám investícia zarobila. To umožní, že v prípade najhoršieho, sa budete môcť opäť postaviť na štartovaciu čiaru – siahnutím do vlastného vrecka.

Dá sa to aj inak

Obchodovanie na burze vyžaduje čas, štúdium a pevnú vôľu. Dá sa to aj jednoduchšie. Zveríte svoje peniaze do rúk správcu investičného fondu a on sa o všetko postará. Nebudete môcť rozhodnúť o tom, ktoré konkrétne akcie fond kúpi. Avšak vaše peniaze rozhodne investuje profesionál, ktorý všetko sleduje tak, ako by ste to vy sám zrejme nedokázali. V niektorých veciach je lepšie sa zveriť do rúk profesionála. Chcete si siahnuť na zisky, ktoré sa tvoria na burzách? Neviete, ako na to? Napíšte mi alebo zavolajte.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit