Bežný účet v banke

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Keď bežný účet priberá

Základom služieb bánk pre denné použitie je bežný účet. Bežný účet sa dá v istom zmysle prirovnať k autu. Auto si môžete kúpiť s množstvom doplnkov. Čím viac doplnkov si vyberáte, tým vyššia je konečná cena auta, ktorú zaplatíte. Je zaujímavé mať v aute televízor, ale skutočne ho potrebujete?

Rovnako je to aj s bežným účtom. Cena, ktorú platíte záleží na tom, aké doplnky si k nemu vyberiete. Vyberajte starostlivo.

Bežný účet

(kedysi známy aj ako sporožírový účet) má tieto základné vlastnosti:

  • je často podmienkou pre využívanie ďalších produktov a služieb,

  • peniaze sú stále k dispozícii,

  • umožňuje ľubovoľne posielať peniaze z účtu na účet,

  • nízke alebo žiadne úročenie zostatku,

  • poplatky za vedenie a správu účtu.

Bežný účet je určený pre denné použitie. Začína to zasielaním mzdy od zamestnávateľa a pokračuje rôznymi platbami za elektrinu, vodu, plyn, poistenie,… Nevyhneme sa výberu hotovosti v bankomate, alebo priamo na pokladni banky. A mesačné vyúčtovanie uzatvára zaplatenie poplatkov za všetko, čo pre nás banka urobila a čo sme si k účtu objednali.

Bežný účet banka zriaďuje na základe zmluvy. V zmluve sa obvykle uvádzajú základné služby, ktoré získavate spoločne s účtom. To platí najmä pre balíky služieb. V zmluve sa uvádza aj jedinečné číslo účtu. O číslovaní účtov sa dočítate viac v časti o platobnom styku.

Povinnou súčasťou zmluvy je podpisový vzor a obchodné podmienky. Často banka vyžaduje pri zriadení účtu prítomnosť všetkých osôb, ktoré budú oprávnené k disponovaniu s prostriedkami na účte a uvedú svoj vzorový podpis na podpisový vzor. Keď si budete otvárať účet, overte si ako to bude prebiehať a čo budete potrebovať.

Poplatky

Aké poplatky vám banka zaúčtuje závisí od množstva operácií (činností, úkonov), ktoré na svojom bežnom účte vykonáte. Do istej miery môžete rozhodnúť aj o výške poplatku za zamýšľaný úkon. Tak napríklad platba do inej banky, alebo výber z bankomatu. Aha, už tušíte o čom je reč, pravda? Banky rozlišujú medzi expresnou platbou a normálnou platbou. Tiež nie je jedno, či prídete s príkazom do pobočky banky, alebo si platobný príkaz zadáte sami cez internet alebo telefón.

Poplatky, ktoré banka účtuje, bývajú malé, ale spolu za všetky operácie tvoria sumu hodnú vašej pozornosti. Poplatky zväčša pociťujeme ako záťaž. No skúsme sa na ne pozrieť aj trochu inak. Uveďme si príklad, aby sme si rozumeli:

Príklad

Jeden priateľ si chcel kúpiť nový televízor. Cena bola akurát. Nemal u seba peniaze. Pri pokladni mu ponúkli platiť kartou. Nikdy nechcel kartu. Vždy si hovoril, „Peniaze v kapse, to sa počíta“. Bolo mu veľa dať ročne pár eur za platobnú kartu. Musí ísť do banky po peniaze. Má ešte hodinu. „To stihnem“, povedal si. Má naponáhlo a svoju nervozitu dáva jasne najavo. Konečne sa dočkal a pristúpil k bankovej pracovníčke.

„Chcem si vybrať, ponáhľam sa“, povedal.

„Moment prosím, hneď to bude“, odvetila.

Priateľ sleduje, ako slečna za pultom rýchlo nahadzuje do počítača nejaké čísla. Zjavne dokončuje želanie ešte predchádzajúceho klienta. Nervózne poklepkáva… minúty plynú.

„Vaše číslo účtu prosím“, ozve sa konečne.

Priateľ prehľadáva všetky vrecká, aby našiel kartičku s číslom účtu a doklady. Kto by si to číslo pamätal? Čas beží. Konečne všetko našiel. Chvatom podpisuje lístok pre výber peňazí a čaká na peniaze. Pozeráte na hodiny. Konečne mu vyplácajú peniaze. Ponáhľa sa. Berie peniaze, ani neprepočíta. Sadá do auta a uháňa do obchodu. Prekliata dopravná zápcha. O pár minút zatvárajú obchod. Konečne sa pohol. Hľadá miesto na zaparkovanie. Vystupuje kľučkuje medzi ľuďmi cez nákupné stredisko.

„Hej hrome, dávaj pozor!“, nadáva a uteká ďalej. Ani si nevšimol, kto do neho narazil. Vchádza do obchodu. Ešte, že si už vopred vyhliadol ten správny kus. Rýchlo ho zabalia a spokojný sa presúva k pokladni. Chce zaplatiť, siahnete do zadného vrecka… a nič. Je prázdne! V tom okamihu si premietnete celú cestu z banky a spomeniete si na tú zrážku…

Tento krátky dramatický príbeh je (a možno aj nie) vymyslený, a vykresľuje krajnú situáciu, pri ktorej neochota zaplatiť raz za rok niekoľko eur za platobnú kartu, viedla k veľkému vypätiu nervov, strate času, k vyššiemu poplatku za výber hotovosti v pobočke banky a na záver k strate nemalej sumy peňazí.

O poplatkoch inak

Nepozerajme sa na bankové poplatky len ako na záťaž a zdroj vysokých príjmov bánk. Skúsme sa na poplatky pozrieť aj ako na cenu služby, ktorá vám ušetrí čas a dodá pohodlie pri jej využití a v každodennom živote. Je zaujímavé, že za auto, ktoré plní funkcie šetrenia času a pohodlia, sme často ochotní zaplatiť aj oveľa väčšie poplatky. No nechcem tým povedať ani to, že by ste mali akceptovať akékoľvek poplatky, ktoré si banka vypýta.

Mnohokrát nás poplatky nahnevajú a niekedy akoby nebolo jasné, za čo ten poplatok vlastne je. Áno, stáva sa aj to, že banka účtuje z pohľadu klienta nezmyselné poplatky alebo sa pomýli a zaúčtuje poplatok neoprávnene. V tom prípade sa neváhajte vo vašej banke ihneď informovať. Podajte písomnú reklamáciu, v ktorej uvediete dôvody vašej nespokojnosti a prípadne aj navrhnete spôsob odškodnenia. V prípade, že vám banka nie je ochotná vyhovieť, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na úrad, ktorý vykonáva dohľad nad bankami v danom štáte. V prípade pobočky zahraničnej banky je to dohľad v domovskej krajine materskej banky. Na Slovensku je to Národná banka Slovenska. V krajnom prípade sa môžete obrátiť na rozhodcovský alebo riadny súd.

Dnes existujú aj banky, ktoré nepýtajú poplatky za vedenie účtu, či vydanie platobnej karty. Niekedy je táto cena vyvážená nedostupnosťou iných služieb. Vy ste ten, kto sa rozhoduje a viete, aké služby používate. Čo je zadarmo vás nezaťaží a tak máte možnosť jednu banku použiť na niektoré operácie a druhú na iné. Prirovnal by som to k tomu, že pokiaľ ste si kúpili rodinnú limuzínu na dovolenky, menšie auto vhodné pre nákup a vozenie z práce a do práce vám príde vhod, najmä pokiaľ znamená celkové zníženie vašich výdavkov.

Nízke úročenie

Peniaze na bežnom účte sú vám k dispozícii každý deň, v ktorúkoľvek dennú, či nočnú hodinu. To nedáva banke veľmi veľký priestor na ich použitie. Banka sa snaží vyzbierané peniaze použiť ako úvery pre iných klientov, iné banky, alebo uložiť v inej banke, či inak využiť. Avšak peniaze uložené na bežných účtoch musia byť pre klienta dostupné. Samozrejme, že klienti nepoužijú naraz všetko, čo na účtoch majú. To, čo na účtoch zostáva, sa snažia banky použiť. Úroky, ktoré vám dá banka, je v podstate podiel na zisku banky z uložených peňazí. Keďže na bežnom účte je použiteľná časť malá, obdobie pre uloženie je krátke, aj vytvorený zisk je primerane malý. Preto normálne nemožno na bežnom účte očakávať vysoké úročenie.

Úroková sadzba na bežných účtoch sa prevažne odvodzuje od výšky dennej úrokovej sadzby vypočítanej z úrokových sadzieb vybraných bánk na lokálnom trhu. Uverejnené sú na internetových stránkach centrálnych bánk alebo národných bánk. V tabuľkách bývajú v stĺpci označenom „O/N“ (over night) alebo aj „1D“ – jednodňové vklady alebo ako „bežné účty“.

V niektorých bankách sa môžete stretnúť s vyšším úročením na bežných účtoch. Môže ísť napríklad o určitú formu služby zvanej Cashpooling1, ktorou banka tak v podstate odmeňuje klienta za vernosť.

Banky niekedy siahajú aj k vysokému úročeniu na bežných účtoch občanov, ktoré je často porovnateľné s úročením na termínovaných vkladoch. Môže ísť o určitú akciu, ktorá má byť pre niektorých klientov výhodná a motivovať ich k určitému správaniu alebo užívaniu služieb za obojstranne výhodných podmienok. Je dobré si overiť obmedzenia pre také úročenie. Môžu to byť obmedzenia časové alebo inak podmienené. Nezriedka zistíte, že zvýšené úročenie vám pri priemernom zostatku prinesie iba málo, alebo sa vás vôbec nedotkne. Záleží na vás, či využijete ponúkanú výhodu. Určite sú 3% viac ako 0,3%, ale nemal by to byť jediný dôvod pre zmenu banky. Často vám práve poplatky prinesú väčšiu úsporu, ako zvýšené úročenie. Pri bežnom účte sú rozhodujúce kvalita služby, jeho dostupnosť a náklady spojené s využívaním účtu a naviazaných služieb.

Bežný účet ako vstupná brána

Prečo je bežný účet bežný? Dá sa povedať, že preto, že je na bežné použitie. Známy je tiež pod názvom sporožírový účet. Dnes ho mnohé banky schovali do balíkov produktov a služieb.

Balíky produktov a služieb je niečo, čo nás hnevá a zároveň nám uľahčuje voľbu. Rozoberme si to všetko pekne po poriadku.

Balíky služieb

Bežný účet sa považuje aj za „vstupnú bránu“ k ďalším produktom a službám banky. Depozitné produkty, ako napríklad termínovaný účet a vkladnú knižku, si môžete zriadiť aj bez bežného účtu. Ale kreditnú kartu a niektoré úvery si bez bežného účtu zriadite iba zriedka. Nie je správne pokiaľ banky podmieňujú navzájom služby, ktoré by inak mohli byť nezávislé. Verím však, že v budúcnosti budú pribúdať banky, ktoré budú búrať podobné nútené väzby a prestanú robiť z klientov „dobrovoľných nevoľníkov“.

Prečo robia banky balíky? Majú na to niekoľko dôvodov, z ktorých vyberám najmä tieto: klientom uľahčuje výber pri rozhodovaní o tom, aké služby budú využívať, dáva klientom príležitosť vyskúšať aj služby, ktoré by si inak váhali zriadiť a vyskúšať, lepšia možnosť cenového zvýhodnenia, ale aj zavedenia poplatkov za služby, ktoré by inak boli bezplatné.

Teraz sa pozrime bližšie na výhody pre vás. Uľahčenie výberu služieb. Tento často podceňovaný faktor je veľmi dôležitý. Banka má vo svojej ponuke (portfóliu služieb) často toľko služieb a ich rôznych variácií, že aj obchodníci banky sa musia špecializovať. A keďže ani vás by nebavilo tráviť hodiny skúmaním celej ponuky, vymysleli banky balíky. Snažia sa ponúkať to, čo si najčastejšie ostatní klienti vyberajú, alebo to, čo sa banke oplatí. Stačí vám jeden podpis, lebo to vložili do jednej zmluvy.

Pribalením noviniek nás banka často privedie k tomu, že ich vyskúšame. Fígeľ je postavený na tom, že keď už máme niečo, či už za to platíme alebo nie, tak to jedného dňa určite vyskúšame.

Vďaka tomu, že dokáže banka vopred odhadnúť ako budú využívané služby zahrnuté v balíkoch, vie lepšie určiť cenu služieb. Niečo ako „úspora z väčšieho balenia“ alebo zľava za odber určitého množstva. Žiaľ, niekedy je vidieť aj praktiky, ktoré prezrádzajú snahu banky zarobiť na službách, ktoré by inak boli málo využívané.

Čo banka, to balík

Každá banka vytvára balíky inak. Je preto dobré prejsť si ponuky viacerých bánk a zistiť si základné veci o jednotlivých službách. Potom sa zamyslieť a rozhodnúť sa, aké služby sú pre vás dôležité a ktoré určite budete používať. A takto vyzbrojený už stačí navštíviť tú banku, ktorej balík služieb vám najlepšie vyhovuje. Pokiaľ porovnávate cenu balíkov a to, koľko by vás to vyšlo, keby ste to nemali ako balík, porovnávajte ceny medzi bankami. Je normálne, že ceny časti balíka v tej istej banke sú vyššie, ako ceny celého balíka. Je ale celkom možné, že niektorú službu v inej banke získate neviazanú a zadarmo, alebo za cenu, ktorá môže znamenať významnú úsporu oproti cene balíka.

Pokiaľ prídete do banky nepripravení, ľahko nakúpite viac, ako potrebujete. Podobne ako v hypermarkete. Nepripravení nakupujete všetko, čo z nejakého dôvodu považujete v tom okamihu za vhodné. Napriek tomu, že nakúpi veľa, môže vynechať to dôležité. Predtým, ako prídete do banky, zamyslite sa nad tým, čo určite chcete s účtom robiť. Automaticky platiť účty za plyn, elektrinu, pohodlne platiť za tovar v obchode platobnou kartou, kontrolovať účet bez návštevy banky, zadávať príkazy v pohodlí domova alebo cez telefón…? Podľa toho, koľko služieb si k účtu objednáte, takú cenu budete platiť. To platí najmä pre balíky služieb. Čím viac si toho nabalíte, tým väčšia bude vaša mesačná platba za jeho vedenie.

A to sa postupne dostávame k ďalším službám banky viazaným priamo na bežný účet. No najskôr si urobme krátke zhrnutie.

Zhrnutie

Poplatky by mali byť vždy primerané hodnote, akú vám služba prináša!

Zmluva o účte a sadzobník poplatkov sú pri poplatkoch tie najdôležitejšie dokumenty!

1 Tiež známe ako Cash management. Vysvetlenie je v krátkom slovníku na konci knihy.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit