Blíži sa ďalšia kríza?

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
graf_kríza

Blíži sa ďalšia kríza? Experti dvíhajú varovný prst.

Nedávno do mojej mailovej schránky prišli správy, ktoré avizovali blížiacu sa hospodársku a realitnú krízu. Správy poukazovali na niektoré informácie, ktoré sa v poslednej dobe dajú prečítať na internete. Ďalšia hospodárska kríza niekedy určite príde, bude to ale skutočne už o pár rokov?Hospodárska kríza sa neobjaví len tak odrazu. Jej príchod je riadený a dá sa odhadnúť. Skúsme sa na vec pozrieť z nadhľadu tak, aby sa dala ľahšie porozumieť.

Prečo vzniká hospodárska kríza?

Štát potrebuje, aby hospodárstvo malo určitú rýchlosť rastu. Ak hospodárstvo rastie pomaly, chýbajú štátu peniaze v daniach na udržiavanie verejného majetku. Tiež mu chýbajú peniaze na platenie dlhov štátu. Ak rastie hospodárstvo príliš rýchlo, štát rýchly rast nedokáže obsluhovať a stráca koordináciu a kontrolu.

Príchod krízy je riadený, 

a dá sa odhadnúť.

Žiaľ rýchlosť hospodárskeho vývoja sa nedá udržiavať na rovnakej úrovni. Je to ako keď vodič tlačí plynový pedál v aute. Pri dlhej jazde fyziologicky vodič nedokáže udržať stále rovnaký prítlak na plynový pedál. Auto ide chvíľu rýchlejšie a chvíľu pomalšie. Ak sú rozdiely v rýchlosti veľké, všetkým pasažierom je z toho zle. Aj v ekonomike je to podobne. Rýchlosť sa zvyšuje a inokedy spomaľuje. Dôležité je udržať rozdiely malé a krátke.

Ako poznať, že sa blíži hospodárska kríza?

Vznik hospodárskej krízy je vyvolaný zámerne a jeho vzniku predchádzajú určité zmeny. Ak tieto zmeny poznáte, dokážete sa na krízu pripraviť a zmierniť tak jej dopad na váš život.

Aké sú bežné známky blížiacej sa krízy?

  • Zvyšovanie úrokových sadzieb.
  • Obmedzovanie prístupu k úverom.
  • Nedostatok lacnej pracovnej sily.

Tých príznakov je viac, avšak tieto tri sú najlepšie pozorovateľné aj pre bežnú verejnosť.

Ako sa pripraviť na blížiacu sa krízu?

4 známe stratégie pre zmiernenie hospodárskej krízy:

Vytvorte si rezervy

Vytvárajte si rezervy (úspory) už v čase hojnosti. Najlepšie robia tí ľudia a podnikatelia, ktorí si odkladajú pravidelne určité percento peňazí z príjmu. V čase hojnosti si vytvoria zásobu peňazí, ktorú v čase nedostatku môžu použiť. Je známe, že čím dlhší čas šetrím, tým viac dokážete našetriť.

Posilnite zdroje príjmu

Posilnite svoje zdroje príjmu. Čím viac príjmov máte a čím sú tieto príjmy silnejšie, tým lepšie sa vám podarí v prípade útlmu zvládnuť krízu. Jednoducho aj keď niektoré príjmy „vyschnú“ a ostatné sa zmenšia, stále môžu byť dostatočne silné na to, aby ste dokázali v dobrom zdraví zvládnuť obdobie krízy. Ak podnikáte, rozšírte počet odberateľov. Zvážte zníženie zásob. Zásoby sa v čase krízy môžu stať nepredajné a začať podnik ťahať nadol. Ak nechcete podnikať, skúste investovať. Investíciu vyberajte obozretne.

Prispôsobte investičnú stratégiu

Zmeňte orientáciu na príjmy, ktoré silnejú práve v období krízy. Kríza prináša napríklad prudké zmeny na cenách burzových titulov a derivátov kapitálového trhu. Veľké zmeny cien na burze prospievajú napríklad opčným obchodom. Opcia je akési „poistenie“ pre obchodníkov na burze, po ktorom siahne v čase neistoty každý profesionál. Profesionál sa tiež snaží lepšie poznať podniky, ktorých akcií nakupuje a tak lepšie odhadnúť vplyv krízy na budúce dividendy a budúce ceny akcií.

Ak napríklad investujete cez podielové fondy, pred krízou môžete zvoliť stratégiu, ktorá nie je závislá len na hodnotách akcií alebo na burzových indexoch. Burza je prvá, ktorá reaguje poklesom cien akcií na spomalenie hospodárstva. V čase krízy sa darí trhu komodít, ako ropa a podobne. Existujú aj fondy zamerané napríklad na kryptomenové arbitráže, ktorým pohyb cien prospieva. Dlhopisové stratégie pred krízou nebývajú vhodné. Dlhopisové fondy môžu mať nakúpené dlhopisy, ktoré sa krízou stanú nevymožiteľné a podiely rýchlo stratia na hodnote. Výsledok dlhopisov tak môže byť aj horší, než akciové stratégie.

Chráňte svoje príjmy a vzdelávajte sa

Chráňte svoje príjmy a vzdelávajte sa. Vzdelanie umožní podnikateľovi získať nové zdroje príjmu. Zamestnancovi vzdelávanie pomôže zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce tak, aby si udržal svoje zamestnanie a príjmy.

Najdôležitejšie je zarobiť,

zarobené peniaze rozumne minúť a čo zostane ušetriť.

Svoje príjmy môžete chrániť napríklad aj poistením. Podnikateľ závislý na doprave môže chrániť svoje príjmy havarijným poistením auta. Poľnohospodár napríklad poistením úrody. Bežný zamestnanec môže využiť poistenie pre prípad práceneschopnosti, choroby alebo úrazu, zodpovednosti alebo aj straty živiteľa rodiny.

Nie nadarmo hovoril Tomáš Baťa už pred 100 rokmi, že najdôležitejšie je zarobiť, zarobené peniaze rozumne minúť a čo zostane ušetriť pre budúcu nezávislosť.

Kedy príde ďalšia kríza?

Hospodárskej kríze sa nevyhneme. Jednoducho už z povahy ľudstva a jeho iracionality. Experti odhadujú rôzne. Niektorí hovoria o realiznej kríze, iní aj o hospodárskej kríze.

Prístup k úverom sa už zhoršuje. Znižujú sa rôzne štátne bonusy na podporu úverov a podporu podnikania. Zvyšujú sa kritériá bonity, obmedzuje sa výška úveru a zvyšujú sa úroky. Je to otázka zrejme už len niekoľkých rokov, kedy pocítime spomalenie.

Aká hlboká bude ďalšia kríza?

Nuž to záleží najmä od toho, kedy sa opäť rozhodnú centrálne banky pritlačiť  “plynový pedál” a pustiť do hospodárstva peniaze na podporu jeho rozvoja. Mnohé viete ovplyvniť aj vy sami. Uvedené 4 stratégie vám môžu pomôcť prekonať krízu a zvládnuť obdobie spomalenia.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit