Depozitná zmenka

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Depozitná zmenka a jej zvláštnosti

Nevkladajte svoje peniaze, do niečoho, o čom nie ste presvedčení, že tomu skutočne rozumiete a skutočne poznáte možné riziká.

Autor.

Zmenka je

Zmenka je sľub, že dlžník vyplatí dlh v danej výške, danej mene (koruna, euro,…), v daný deň a na danom mieste. Je vydávaná v papierovej podobe. Má niekoľko výhod, ktoré nemá žiaden iný bankový produkt. Pozrime sa na ňu teda bližšie.

Depozitné zmenky prinášajú spravidla vyšší výnos, možnosť previesť na inú osobu, rýchla vymáhateľnosť vyplatenia peňazí – skrátené exekučné konanie.

Nevýhody

V porovnaní s inými produktmi má tieto nevýhody: strata alebo zničenie zmenky znamená stratu nároku na výplatu zmenky, náklady na úschovu, nepodlieha ochrane vkladov, nutnosť podať vlastné daňové priznanie (nevýhoda ak sa vám o daň z príjmu stará zamestnávateľ).

Výplata výnosu

Depozitná zmenka má papierovú podobu. V nej sa banka zaväzuje vyplatiť vopred dohodnutú sumu tomu, kto ju predloží. Je vystavená na základe zmluvy alebo osobitnej žiadosti, ktorá má tiež povahu zmluvy. Nakoľko je depozitná zmenka hneď vypísaná tak, že obsahuje v sebe aj príslušný výnos, váš vklad môže byť počítaný dvoma spôsobmi:

  1. Poviete koľko chcete, aby vám bolo vyplatené po uplynutí doby. Banka vypočíta, koľko by ste mali vložiť. Suma na zmenke sa rovná sume, ktorú chcete mať vyplatenú.

  2. Poviete, koľko vložíte a banka z tej čiastky vypočíta výnos. Suma napísaná na zmenke je teda váš vklad plus vypočítaný úrok.

Keďže depozitná zmenka nepodlieha Zákonu o ochrane vkladov, banka zväčša ponúka na depozitné zmenky zaujímavejšiu úrokovú sadzbu. Ďalšou výhodou je, že výnos zo zmenky nie je zdaňovaný hneď, ale na konci daňového roka uvedením v riadnom daňovom priznaní. To má svoju výhodu aj nevýhodu.

Výhoda je, že máte možnosť ešte zhodnotiť časť úroku, ktorú až na konci roka odvediete štátu a možnosť zmenku predať a previesť na iného majiteľa.

Nevýhodou zasa starosti s vypracovaním daňového priznania pre toho, kto by si ho inak nechal vypracovať svojim zamestnávateľom a náklady na úschovu papiera.

Čo treba zvážiť

Pred kúpou depozitnej zmenky zvážte, či dosiahnutý zisk dostatočne prevýši náklady spojené s jej úschovou. Ak ste bežne zamestnaný, zahrňte aj náklady na vypracovanie daňového priznania a prípadné daňové poradenstvo. Pri bežných depozitných produktoch je daň zrazená u zdroja, teda priamo bankou a v čase písania tejto knihy v takom prípade nebolo potrebné podávať daňové priznanie. Pokiaľ sa rozhodujete o použití iných foriem sporenia a investovania, ako napríklad depozitná zmenka, poraďte sa so svojim účtovníkom a daňovým poradcom.

Pri depozitnej zmenke banka ponúka aj jej úschovu. Vtedy vám je vydaná potvrdenka o jej vystavení a zväčša aj fotokópia. Všetky doklady tiež starostlivo uschovajte. Ich predloženie býva vyžadované pred vyplatením.

Keď je zmenka “na rad”

Ďalšou výhodou depozitnej zmenky býva jej vystavenie „Na rad“. To znamená, že zmenku môžete ďalej predať. Pokiaľ by ste potrebovali uhradiť nejaký svoj záväzok, môžete tak vykonať prevodom zmenky na svojho veriteľa (veriteľ je osoba, ktorej niečo dlhujete). Pokiaľ by ste o takej možnosti uvažovali, overte si, či vaša banka vydáva prevoditeľné depozitné zmenky – Na rad. Zistite si, ako prevod zmenky môžete uskutočniť. Overte si, či nie je pre umožnenie takéhoto úkonu potrebný osobitný režim úschovy. Možno vám banka pri prevode zmenky pomôže.

Depozitná zmenka sa riadi zákonom zmenkovým a šekovým. Zoznámte sa s jeho znením a nechajte sa poučiť odborníkom. Vyhnete sa tak strate z dôvodu chyby pri vystavení a prevode. Stačí jedno vynechané slovo alebo slovo naviac a zmenku môžete zahodiť. Dôležité je vedieť, že zmenka nesmie obsahovať žiadnu podmienku.

—————————————– Zhrnutie ————————————–

Depozitná zmenka je papier – tam začínajú hlavné výhody a nevýhody.

Výhody – možnosť previesť na inú osobu, možnosť zabezpečiť jej úschovu, vyšší výnos oproti bežným depozitným produktom.

Nevýhody – náklady na úschovu a ochranu, zničenie nevhodným zápisom, nevzťahuje sa na ne ochrana vkladov.

Zmenky podliehajú v banke prísnej evidencii práve z dôvodu možnosti ich prevodu na inú osobu. Výnos je zaistený jeho započítaním priamo do výplatnej čiastky uvedenej priamo na zmenke.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit