Depozitné certifikáty na ústupe

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Investičné nástroje

Riziko spočíva v neznalosti toho, čo robíte.

Warren Buffett

Depozitné certifikáty na ústupe?

Depozitné alebo tiež vkladové certifikáty sú svojou povahou listinné cenné papiere. Depozitný certifikát je potvrdením, že ste zverili banke určitú sumu peňazí. Banka sa zaviaže vám vyplatiť vklad (istinu) a úrok. Výplata je vždy až po ukončení dohodnutého obdobia.

Depozitný certifikát sa môže skladať z týchto troch častí:

  • telo certifikátu: obsahuje ochranné prvky; označenie nominálnej hodnoty, podobne ako na papierových peniazoch; označenie vydávajúcej banky a nejaké to umelecké stvárnenie pre potešenie oka.

  • kupón pre výplatu vloženej čiastky (istiny) a úroku – doklad o vyplatení, ktorý si oddelí banka po vyplatení certifikátu.

  • potvrdenie o vložených peniazoch a osobe, ktorá vklad vykonala, ktoré si ponecháva banka hneď pri predaji.

Výhody a nevýhody

Hlavnou výhodou je spravidla zaujímavejší výnos, v porovnaní s doteraz uvedenými vkladovými produktmi.

Hlavnou nevýhodou je papierová podoba spojená s náročnou a niekedy aj drahou úschovou.

Depozitný certifikát má pevnú úrokovú sadzbu ako termínovaný účet, ale nevýhodu nutnosti ochrany papiera. Jeho strata alebo zničenie môže úplne znemožniť výplatu. Aby vám boli peniaze aj s úrokom vyplatené, je potrebné certifikát banke predložiť.

Pokiaľ stratíte depozitný certifikát, alebo dôjde k jeho zničeniu, ešte nemusí byť nič stratené. Existuje možnosť umorenia vkladového certifikátu, podobne ako pri vkladnej knižke. Najlepšie je vtedy navštíviť to obchodné miesto banky, kde vám bol certifikát vystavený.

Pred kúpou depozitného certifikátu sa najskôr spýtajte sám seba, kam bezpečne certifikát uložíte? Ponúka vám banka úschovu? Aké sú náklady na úschovu? Zostane vám vôbec niečo z úrokov po zaplatení úschovy?

Keď ste sa už rozhodli pre kúpu, vždy si poriadne skontrolujte všetko, čo je na certifikáte uvedené. Posunutá desatinná čiarka, alebo drobný preklep v mene môže poriadne skomplikovať výplatu. Pokiaľ nájdete chybu, trvajte na oprave alebo vystavení nového certifikátu.

Vydanie depozitných certifikátov je pre banku náročné. Rôzne schvaľovania, povolenia, náročná evidencia a účtovníctvo, vysoké náklady na chránený papier spôsobili, že banky upustili od tejto formy získavania peňazí.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit