Obchodovanie na burze

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Obchodovanie na burze – nákup a predaj akcií

Obchodovanie na burze. Pre niekoho hazard, pre iného adrenalínový šport alebo zábava, pre iného jednoduchý spôsob zárobku. Záleží vždy na prístupe. Kúpa a predaj akcií sú veľmi jednoduché. Zadáte príkaz a potom už len čakáte na to, kedy sa obchod na burze vykoná a akcie prevedú na váš majetkový účet. Investovanie na akciovom trhu je obľúbená práve pre svoju jednoduchosť. Pravda, neodporúčam investovať na akciovom trhu bez aspoň základných znalostí. Keďže aj niektoré banky umožňujú pre ich klientov nákup a predaj akcií, venujme sa trochu aj tejto téme.

Mnoho začínajúcich investorov siahne práve po tejto forme. Obchodovanie na burze akcií má ale jednu veľkú nevýhodu: o výške vášho zisku rozhodujú iní. Verte alebo nie, je to tak. Pokiaľ zrovna nepatríte k takým sledovaným investorom ako Warren Buffett, alebo neoperujete s miliónmi na tak malom trhu, ako je napríklad slovenská burza, potom nemáte možnosť ovplyvniť rozhodnutia iných investorov. O vašom zisku rozhodujú iní investori, ktorí sa rozhodujú o svojich nákupoch a predajoch možno v tom istom okamihu ako vy, pričom sledujú svoje vlastné záujmy.

Pre začiatočníkov je lepšie venovať sa najskôr malým obchodom a na menšom trhu. Menší trh sa dá ľahšie sledovať a nízka investícia znamená aj prípadnú menšiu stratu. Preto sa budeme ďalej venovať slovenskému trhu.

Slovenský trh

Na slovenskom trhu môžete efektívne obchodovať s približne 5 titulmi. Na českom trhu už takmer 100 a na väčších burzách je ich oveľa viac. Keďže jeden človek normálne nedokáže sledovať naraz niekoľko desiatok titulov, aj v prípade veľkých búrz si zvolí kritériá, pomocou ktorých napokon zostane v koši nie viac ako 10 podnikov, ktorých akcie je ochotný nakupovať.

Najskôr popremýšľajte

Predtým, ako sa rozhodnete obchodovať na burze, je dôležité si rozmyslieť stratégiu, ktorá vám najviac vyhovuje. Môžete sa orientovať na denné obchodovanie (tzv. traders) a hrať na rozdiel v cenách. Môžete sa rozhodnúť pre dividendovú stratégiu a vyberáte podniky podľa dividendy. Každá stratégia má svoje výhody aj nevýhody a možno sa rozhodnete ich kombinovať. Záleží iba na vás a na vašom rozhodnutí v tom-ktorom okamihu. Dôležité je však to, aby ste svoje stratégie nemenili príliš často. Výber akcií podľa dividendovej stratégie je často úplne iný, ako výber podľa stratégie obchodovania. Podstata sa skrýva v príprave pred nákupom, dĺžke vlastnenia akcií, ako aj v energii vynaloženej na sledovanie burzy počas vlastnenia akcií.

Okrem jednoduchého nákupu a predaja akcií je na veľkých burzách možnosť obchodovať aj s opciami, čo spestruje obchodovanie najmä dividendovým stratégom. Pravda, sú aj takí obchodníci, ktorí nevlastnia žiadne akcie, ale sústreďujú sa na obchody s opciami. Pokiaľ sa im obchod nepodarí a musia nejaké akcie kúpiť, snažia sa ich čím skôr zbaviť, alebo ich použijú opäť na obchody s opciami. Na slovenskej burze sa s opciami v čase písania tejto knihy obchodovať nedá, preto sa vrátime k obchodom s akciami.

Zdroj informácií

Na stránke Burzy cenných papierov Bratislava www.bcpb.sk nájdete odkaz na kurzový lístok. Kurzový lístok akcií a podielových listov a kurzový lístok dlhopisov a hypotekárnych záložných listov. Keďže sme sa rozhodli venovať obchodovaniu s akciami, vyberte kurzový lístok akcií a podielových listov.

Kurzový lístok akcií je zoznam akcií, ktoré je možné na burze cenných papierov obchodovať a s ktorými sa aj v poslednom období obchodovalo. Pri kliknutí na konkrétnu akciu sa zobrazí jej detail, teda informácia o nominálnej hodnote, ISIN, celkové množstvo vydaných akcií a ďalšie. Z týchto hodnôt sú pre potreby obchodovania dôležité názov podniku, ktorý ich vydal, ISIN, nominálna hodnota. Tieto údaje potrebujete, aby ste mohli zadať príkaz na ich nákup alebo predaj.

Ako vybrať tie správne akcie

Spôsobov, ako vybrať tie správne akcie, je skutočne veľa a každá z metód má svoje výhody a nevýhody a každá sa niekedy podarí, inokedy nie. Nech si vyberiete ktorúkoľvek metódu, je potrebné mať na pamäti, že váš výnos závisí od rozhodnutia druhých ľudí.

Aby som vás však nenechal úplne napospas osudu, prezradím vám niekoľko ciest, ktoré sa dajú použiť. V základe ide o to vybrať si stratégiu. Buď hráte na dividendový výnos, alebo na výnos z obchodovania. Z krátkodobého hľadiska môžete stratégiu meniť. Pre zaručenie dlhodobého výnosu je však dobré rozdeliť si akcie podľa vhodnosti pre jednotlivé stratégie.

Dividendová stratégia

Dividendová stratégia je založená na výbere akcií tých podnikov, ktoré sa voči akcionárom správajú férovo a vyplácajú dividendy. Pri tejto stratégii je zaujímavé to, aká môže byť v budúcnosti dividenda v pomere k cene, za ktorú sa akcie dajú kúpiť. Ďalej sa posudzuje, aké sú budúce vyhliadky na vyplatenie dividendy a aká je situácia podniku na trhu.

Výhoda tejto stratégie spočíva v tom, že nie je potrebné sa zaujímať o aktuálny vývoj cien už zakúpených akcií. Predmetom záujmu je iba dianie v danom sektore podnikania a to, či má podnik dobrú dividendovú disciplínu, teda či vypláca dividendy a v primeranej výške voči zisku.

Dividenda

Dividenda (rozumieme podiel na zisku spoločnosti) by mala presiahnuť výnos, ktorý by ste dosiahli pri uložení peňazí v banke. Preto pokiaľ je uvedená informácia o výške vyplatenej dividendy, urobte jednoduchý matematický úkon:

výška dividendy / cena akcie x 100 = výška výnosu z akcie v percentách

Pokiaľ nechcete, alebo nemôžete denne sledovať vývoj na burze, môže byť vhodnejšia práve táto dividendová stratégia. Pri dividendovej stratégii dávate pozor na to, ako sa mení podnikateľské prostredie ovplyvňujúce zisk podniku a s tým aj výšku vašej dividendy. Sledovanie podnikateľského prostredia je jednoduchšie a časovo menej náročné, ako sledovanie burzových správ. Odporúča sa preto vyberať podniky z oblasti podnikania, v ktorej sa vyznáte.

O dividende

Dividenda je v niektorých krajinách za určitých okolností oslobodená od dane z príjmu. Preto, pri porovnávaní výnosu z akcií s výnosom na termínovaných účtoch v banke, je potom potrebné vziať do úvahy, že úroky, ktoré banka vypláca, sú znížené o daň.

Dividendy podniky vyplácajú spravidla raz ročne v prípade, že valné zhromaždenie rozhodne o ich vyplatení. Valné zhromaždenie odsúhlasuje výšku dividendy, ktorú odporučí manažment spoločnosti a dozorná rada.

Zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach podnikov, ktorých akcie vlastníte, prináša niekoľko veľmi podstatných výhod. Dozviete sa o zámeroch spoločnosti pre nasledujúci rok, máte možnosť spoznať manažment podniku a posúdiť ich vierohodnosť. Svojim hlasovaním ako akcionár máte možnosť zasiahnuť do diania podniku. Sú známe prípady, kedy sa spojili drobní akcionári a dosiahli tak zmeny v pôvodne navrhovaných rozhodnutiach. To je ale iná téma a my sa posunieme ďalej k druhej stratégii.

Zisk z rozdielu cien akcií – trading

Stratégia založená na denných obchodoch na burze si vyžaduje veľa času, venovanému tak dennému sledovaniu aktuálnych informácií o podnikoch, ako aj odhadovaniu reakcií iných ľudí. Výsledkom týchto faktorov je buď rast ceny akcie, alebo jej pokles.

Táto stratégia je časovo náročná a vyžaduje si sústavné sledovanie dôležitých informácií, ako aj nachádzanie súvislostí. Zistené súvislosti treba posúdiť vzhľadom na možné závery ostatných ľudí a z toho vyvodiť správne investorské rozhodnutie – nákup, predaj alebo podržanie. Takíto hráči sa často venujú dennému obchodovaniu.

Výhodou denného obchodovania (tradingu) je rýchla obrátka peňazí a tak má investor možnosť vytvoriť počas roka veľmi zaujímavý zisk. Nevýhodou je vysoké zaťaženie poplatkami, lebo za každý nákup a predaj si obchodníci zväčša pýtajú poplatky, ako aj daňové zaťaženie výnosu.

Z dlhodobého hľadiska sa výnosy týchto stratégií môžu líšili iba málo. Traderi síce majú obdobia, kedy zarobia desiatky percent, ale tieto obdobia sú často striedané obdobiami, kedy sa nedarí a poplatkové náklady a následné dane znižujú ich výnos. Dividendoví hráči majú výnos síce menší, ale zväčša stabilnejší, nezaťažovaný poplatkami a platia menšie alebo žiadne dane.

Je to o očakávaní

Keď sa pozrieme na vzťahy medzi dividendou a zmenou ceny akcií zistíme, že uvedené stratégie je vhodné kombinovať, alebo aspoň pružne prepínať. Pozrime sa prečo:

Pokiaľ sa zverejnia o podniku nejaké znepokojujúce informácie, zväčša sa vlastníci akcií rozhodnú pre predaj, aby sa vyhli možným stratám. Hromadný predaj sa prejaví znížením ceny akcií. Naopak, optimistické správy vedú k nákupom. Tento trend je často vyvolávaný práve dividendovými hráčmi, ktorí v čase vidiny dobrej dividendy nakupujú. Vysoký záujem vedie k zvyšovaniu ceny akcií. To sú dobré časy práve pre denných obchodníkov – traderov. Tí v čase, keď očakávajú nárast cien, nakupujú, aby neskôr drahšie predali. A tak napríklad kým dividendový hráč sa v čase obáv z nízkej dividendy akcií zbavuje a je ochotný predať za nižšiu cenu, denný obchodník zas nakupuje, pretože verí, že sa situácia podniku zlepší a v budúcnosti bude môcť akcie predať za väčšiu cenu dividendovým hráčom, ktorí pri vidine dobrej dividendy budú ochotní zaplatiť vyššiu cenu.

Pravdaže, toto sú určité modely, ktorými sa snažím zjednodušiť pohľad na vec v záujme zrozumiteľnosti. Uvedené tvrdenie však dokazuje skutočnosť, že v čase pred výplatou dividend, kedy sú už známe odhady ziskov podnikov, ceny akcií zvyčajne stúpajú a po výplate dividend opäť klesajú. Počas roka sa ceny menia rôzne a zvyčajne podľa toho, aké informácie sa šíria o podniku a oblasti, v ktorej firma podniká. Keďže každý človek si informácie vysvetľuje po svojom, a podľa toho sa aj rozhoduje, výnos každého účastníka burzy je závislý práve na rozhodnutiach iných ľudí.

Moja prvá investícia

To je skutočnosť, ktorú som mal na pamäti, keď som s investovaním začínal. Pre svoju prvú investíciu som zvolil podnik, o ktorom som predpokladal, že cena jeho akcií bude rásť. Urobil som typickú chybu: podľa predchádzajúceho vývoja som predpokladal, že vývoj bude aj v budúcnosti rovnaký. Opak bol pravdou. Dva dni po kúpe akcií klesla ich hodnota o takmer 10%. Viac-menej, strata je stratou a zisk ziskom až vtedy, keď obchod vykonáte. Kým neuzavriete kruh nákup – predaj, dovtedy je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou iba nezrealizovaným (teoreticky možným) ziskom, alebo nerealizovanou stratou. Keďže sa mi nepodarilo hneď predať tie akcie, po prehodnotení situácie som ich zaradil do balíka akcií dividendovej stratégie. Ponechal som si ich a dnes sú z nich najlepšie akcie mojej dividendovej stratégie. Musím priznať, že po 2 rokoch sa opäť ich cena vyšplhala na hodnotu, za ktorú som akcie kúpil.

Skúsenosti

Svoju predajnú stratégiu som následne založil na podnikoch, o ktorých som vedel, že sa obchodujú veľmi často a ich cena vykazuje väčšiu stabilitu. Stabilita je opakom volatility. Volatilný trh alebo volatilné akcie sú také, ktorých cena sa značne mení. Zmeny pritom môžu byť časté alebo veľké a niekedy aj časté aj veľké.

Pokiaľ máte záujem zarobiť na obchodoch s akciami, nemá veľký význam kúpiť jednu, dve, alebo desať akcií. Pre denné obchodovanie sa zisk dosahuje práve s počtom akcií. Iba tak dokážete rozdielom cien získať prostriedky na pokrytie poplatkov a vytvorenie zaujímavého zisku. Rozdiel v cenách akcií pri dennom obchodovaní sa často pohybuje iba v centoch, alebo v jednotkách euro za akciu.

Ja osobne som si preto po prvých skúsenostiach na burze zobral z banky úver. To je vec, ktorú nikomu neodporúčam robiť. Veľmi ľahko sa môže stať, že prídete nielen o požičané peniaze, ale ani vám nezostane na zaplatenie úrokov a iných poplatkov. Aby som znížil riziko, využil som služby banky, ktorá má úroky na prijateľnej úrovni a mohol som si dovoliť úver splácať z iného príjmu v prípade, že by sa mi obchodovanie nedarilo. Z opatrnosti som však investoval do akcií priemerných. Boli to akcie, ktoré vykazovali dostatočnú aktivitu obchodovania, ako aj vysokú istotu dividendového výnosu. Výber akcií trval 2 mesiace. Celé dva mesiace som zbieral informácie o podnikoch a vyhodnocoval ich vlastnosti a sektor, v ktorom podnikali. Napokon som kúpil.

O diverzifikácii

Pokiaľ nemáte hneď desaťtisíce eur, nemá veľký význam zamýšľať sa nad rozkladaním rizika. „Diverzifikujte“, tak vám hovoria všetci investičný poradcovia. Chcú, aby ste nevkladali všetky „vajíčka do jedného košíka“. Pravda je taká, že pokiaľ máte málo „vajíčok“, nemá zmysel ich rozkladať. Jednoducho nie je čo rozkladať. Ja som začal s približne štyritisíc eurami. Predpokladaný výnos na akciu bol 6 eur na rok. Pokiaľ by som riziko chcel rozložiť, potom poplatky, ktoré by som musel zaplatiť na väčšie množstvo obchodov, by jednoducho dividendy nepokryli. Čas, ktorý som investoval do prípravy, sa mi vrátil v podobe akcií, ktoré zarobili nielen na úroky z úveru, ale mi aj ostalo.

Dnes mám akcie, ktoré som získal zadarmo a postupne sa blížim k okamihu, kedy sa mi investícia vráti a ďalej budem hrať už iba s peniazmi trhu. Znamená to, že budem mať späť svoje pôvodne investované peniaze. Peniaze, ktoré som pôvodne investoval, budem mať opäť vo vrecku a každý ďalší výnos tak bude znamenať nekonečný výnos. Pretože ak získavate niečo, za čo ste nemuseli dať nič, váš výnos je nekonečne veľký. Pri investovaní na burze je dôležité čím skôr dostať svoje peniaze späť a ďalej hrať už iba s peniazmi trhu – teda s tými, ktoré vám investícia zarobila. Iba tak si zabezpečíte, že v prípade najhoršieho, sa budete môcť opäť postaviť na štartovaciu čiaru.

Poistenie obchodu – opcie

Akcie vykazujúce častejší pohyb ceny sú obvykle vhodné práve pre obchodovanie. Na zahraničných trhoch takéto akcie dávajú dobrý priestor aj pre opčné obchody.

Opcie sú sľuby, že za určitých okolností akcie podniku kúpite alebo predáte. Podľa toho sa rozoznávajú Call a lebo Put opcie. Opcie sú pre majiteľov akcií vhodným nástrojom na zabránenie vzniku stratám v prípade poklesu ich ceny. Pre budúcich kupujúcich sú zas možnosťou, ako nakúpiť v budúcnosti akcie za výhodnejšiu cenu, aká v tom čase bude na trhu.

Sú ľudia, ktorých veľkú časť príjmu tvorí práve obchodovanie s opciami. Pokiaľ chcú nejaké akcie nakúpiť, neváhajú vypísať opciu, v ktorej prisľúbia ich nákup. Pokiaľ sa nepodarí obchod priamo s akciami, zostáva im príjem z predanej opcie.

Ako?

V prípade, že by cena akcií klesla pod cenu určenú opciou, mohol by držiteľ akcií požadovať ich kúpu vypisovateľom opcie. Držiteľa akcií chráni opcia pred stratou z poklesu ceny akcií, lebo aj keby cena klesla pod cenu určenú opciou, opcia by mu zaistila cenu, ktorú si v nej dohodli.

Ten, kto predal opciu, v ktorej sa zaviazal, že akcie kúpi, získa odmenu v cene opcie a príležitosť kúpiť v budúcnosti akcie za cenu výhodnejšiu, ako je aktuálna cena na trhu.

Existujú aj opcie, ktoré vypíše držiteľ akcií a prisľúbi, že akcie v budúcnosti predá. Je to podobné, ako vyššie uvedený príklad, iba obrátene.

Čo potrebujete pre obchodovanie na burze

Skôr, ako začnete obchodovať na burze, potrebujete zmluvu s maklérom. Maklér realizuje vaše požiadavky na burze. Maklérskych domov existuje veľa. Je dobré sa stretnúť s viacerými a zistiť si ich poplatky, ako aj spôsob, ako fungujú a ich prístup ku klientom. Vašim maklérom môže byť aj banka. Maklér žije z poplatkov, ktoré od vás inkasuje za vykonané obchody. Aj preto treba dávať pozor na ich odporúčania.

V zmluve s maklérom ho splnomocníte, aby vo vašom mene, na váš účet, podľa vašich požiadaviek a vo vašom záujme realizoval obchody na burze podľa vopred dohodnutých foriem pokynov.

Mandátna zmluva

Môžete sa tak stretnúť s tzv. Mandátnou zmluvou. To je práve zmluva medzi vami ako mandantom a obchodníkom s cennými papiermi (napríklad s bankou) ako mandatárom. Táto zmluva umožňuje práve výkon nákupu a predaja na burze. Mandátna zmluva rieši podmienky vykonávania služieb pre mandanta, ako aj vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Majetkový účet

Majetkový účet si zriadite sám v niektorej banke, alebo vám ho zriadi maklér, najmä pokiaľ sa jedná o obchodovanie v zahraničí. Majetkový účet slúži na evidovanie akcií, ktoré vlastníte. Na majetkovom účte sa vedú tzv. zaknihované akcie (elektronicky registrované), teda nie papierové.

O tom, aké zmeny na účte nastali a o aktuálnom stave evidovaných cenných papieroch vás banka informuje prostredníctvom výpisov z majetkového účtu.

S vedením majetkového účtu sú tiež spojené poplatky, ktoré môžu byť napríklad závislé od hodnoty vlastnených cenných papierov, vyjadrenej v peniazoch. V takom prípade čím viac a čím drahšie cenné papiere sú na ňom zapísané, tým vyšší bude poplatok za jeho vedenie.

Zadávanie príkazov

Keď sa rozhodnete nakupovať akcie, zadáte maklérovi príkaz. Príkaz zadávate podľa dohody s obchodníkom písomne alebo telefonicky, alebo aj elektronicky. Príkaz však bude vykonaný iba vtedy, keď zabezpečíte dostatočné krytie peniazmi alebo cennými papiermi. Pri nákupe je potrebné krytie peniazmi. Pri predaji je potrebné preukázať, že akcie vlastníte.

Rozoberme si prípad, že chcete akcie nakúpiť. Vtedy súčasne so zadaním príkazu na kúpu akcií, prevediete potrebné množstvo peňazí na účet makléra. Označuje sa tiež ako Kombo účet. Hneď, ako sú peniaze pripísané na Kombo účet makléra, ten môže vykonať váš príkaz. Toto opatrenie je preto, že všetky obchody, ktoré sú vykonané na burze, musia byť vysporiadané (vyúčtované) v ten istý deň. Pokiaľ je vašim maklérom banka, tá je zväčša schopná peniaze zúčtovať priamo z vášho osobného účtu a tak neprichádzate o úrok v prípade, že vykonanie obchodu trvá dlhšie, kým obchod prebehne.

Úskalia obchodovania na burze

Obchodovať s akciami môžete prostredníctvom makléra, ktorý komunikuje s vami a odovzdáva vaše príkazy ďalej na burzu. Pokiaľ obchodujete týmto štýlom, treba mať na pamäti, že obchodník je odmeňovaný od obchodov, ktoré urobíte. Čím viac obchodujete, tým viac zarába. Pravda, obchodník by vám nemal odporučiť evidentne stratový obchod, akurát môže rôznymi odporúčaniami zvýšiť frekvenciu vašich obchodov a tým aj vaše poplatkové zaťaženie. Som toho názoru, že pokiaľ sa obchod napokon predsa len skončí so stratou, nemal by si dobrý obchodník pýtať províziu.

Ďalšou možnosťou je tzv. správa portfólia. Vtedy si nastavíte s maklérom určité pravidlá pre obchodovanie, ako napríklad do akých podnikov bude investovať, za akých okolností bude akcie predávať a za akých nakupovať. Správa portfólia sa dá prirovnať k investovaniu prostredníctvom investičných fondov, avšak s tou výhodou, že pokiaľ sa vám niečo nepáči, máte vždy možnosť zavolať svojmu maklérovi a zadať príkazy, ktoré zjednajú nápravu.

Známou možnosťou je aj obchodovanie prostredníctvom elektronického makléra. Vtedy ste pripojení prostredníctvom počítača na makléra, ktorý okamžite posúva vaše príkazy na burzu tak, že máte pocit, akoby ste boli priamo tam. Tento režim je vhodný najmä pre denných obchodníkov – traderov. Zabezpečená je takmer okamžitá reakcia, ako aj informácia o aktuálnom dianí. Je potrebné, aby ste presne vedeli, čo robíte, lebo nie je žiadna osoba, ktorá by vás upozornila na prípadné negatívne dopady vášho rozhodnutia, či iné zákutia zamýšľaného kroku.

Nezabudnite

Obchodovanie na burze je jednoduché. Nikto vám však nemôže zaručiť, aký bude výsledok vášho rozhodnutia. Horúce investičné tipy sú zvyčajne rady, ktoré často prinesú zisk iba maklérovi, alebo tomu, kto investoval pred vami. Váš výnos je závislý od rozhodnutí iných ľudí. Čím viac je účastníkov burzy, tým je toto pravidlo pravdivejšie. Nehazardujte. Obchodovanie na burze nie je o hazarde, ale o premýšľaní nad finančným zdravím podnikov, nad zmenami v podnikateľskej sfére a nad správaním ľudí, v rovnakom čase uvažujúcich nad rovnakou vecou ako vy.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit