Podielové fondy

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Podielové fondy (známe tiež ako investičné fondy)

Podielové fondy vznikli ako prirodzený nástroj skupinového investovania. Vklady jednotlivých ľudí sa spoja a tak sa môžu nakúpiť za spoločné peniaze investície, ktoré si môžu kúpiť práve vďaka tomu, že sa investori spojili.

Fond spravuje odborník platený za sledovanie trhu. Ďalšia výhoda je preto v tom, že sa sami nemusíte venovať sledovaniu každodenného vývoja na akciovej burze, sledovaniu výkazov nakúpených podnikov a zmien v oblasti ich podnikania. Urobí to za vás celý tím expertov. Za to si strhnú poplatok.

Štatút fondu

Každý podielový fond má vopred určené, akým druhom investícií sa bude zaoberať. To sa dočítate v Štatúte fondu. Podielové fondy môžeme pre zjednodušenie rozdeliť na tri skupiny: rizikové, vyvážené a konzervatívne. Rizikové fondy sú zamerané na investovanie najmä do akcií a opcií. Očakáva sa veľká zmena ceny. Niekedy k zisku, inokedy k strate.

Vyvážené podielové fondy majú rozdelené investície na rizikovejšie (napr. akcie) a do relatívne bezpečných investícií, ako napríklad dlhopisy a vklady v bankách.

Konzervatívne podielové fondy sa zameriavajú práve na tie bezpečné investície. Výnos pri konzervatívnych podielových fondoch býva zväčša o málo väčší, ako by ste dosiahli sami na termínovanom vklade, a tiež relatívne stabilný.

Poplatky

Okrem poplatku za správu fondu si, žiaľ, mnohí obchodníci vypýtajú vstupný a výstupný poplatok. To nepovažujem za férové. Chápem, že obchodník má byť zaplatený, avšak existujú aj iné spôsoby. Podľa môjho názoru by si žiaden obchodník nemal pýtať vopred províziu za obchod, ktorý pre klienta v skutočnosti vôbec nemusí byť výnosný. Podiel na zisku, alebo malá časť z poplatku za správu považujem za férovejšie.

Výstupný poplatok ja osobne považujem za nechutnú pokutu. Jej úlohou je odradiť investora od skončenia investície a niekedy aj pokryť náklady spojené s ukončením investovania. Pokiaľ je predaj vykonaný správne, potom nehrozia príliš skoré ukončenia investície. Správny predaj môže nastať vtedy, keď poradca, ktorý investíciu odporučil, nedostane svoju províziu jednoducho iba za vykonaný predaj. Ak niekoho odmeníte za to, že zmluvný vzťah trvá, má oveľa väčší záujem predať správne, starať sa o klienta a tak zabrániť predčasným výberom investície. Dovolím si zo skúsenosti povedať, že prevažná väčšina ukončení investícií v priebehu 6 mesiacov je z dôvodu nedostatočnej informovanosti a tiež preto, že klient nebol presvedčený o vhodnosti takej formy investovania pre jeho zámery. Platí to najmä pri investoroch, ktorí ešte nemajú dostatočné vlastné skúsenosti s danou formou investovania.

Podiely a podielové listy

Investovaním do podielových fondov si kúpite tzv. podielový list. Hovorí sa mu zjednodušene podiel. Každý podiel má svoju hodnotu vyjadrenú v peniazoch. Ak má napríklad jeden podiel hodnotu 1 euro a vy investujete 10 eur, potom získate 10 podielov. Hodnota podielu sa môže meniť v závislosti na tom, ako sa mení hodnota majetku v správe fondu. Keď hodnota podielu rastie, bohatnete. Vtedy vyplatením podielov získate viac, ako ste vložili.

Ukončenie a výber

Keď sa rozhodnete investovanie ukončiť, alebo vymeniť časť podielov za peniaze, vykonáte tzv. redemáciu. Zjednodušene povedané, fond vám vyplatí peniaze v hodnote podielov, ktoré chcete redemovať. Nevýhoda je v tom, že hodnota podielov sa stanovuje spätne a preto v okamihu redemácie neviete, koľko peňazí vám bude v skutočnosti vyplatených.

Ešte si spomeňme, že existujú otvorené a uzavreté podielové fondy. Do otvoreného podielového fondu môžete kedykoľvek investovať, aj si nechať podiely vyplatiť.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit