Sporiaci účet

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Sporiaci účet

Vkladné knižky sa postupne stali menej obľúbené u bánk aj u niektorých klientov preto, že vyžadujú starostlivosť o papierovú knižku. Knižka znamená pre banky náklady na jej výrobu, tlač a skladovanie. A niektorí z nás zase nemajú radi, ak treba kvôli vkladu chodiť do banky osobne.

Pri sporiacom účte treba byť opatrný, lebo banky pod rovnakým názvom ponúkajú rôzne služby. Niekedy je to obdoba vkladnej knižky bez papierovej knižky so všetkými dopadmi viazania vkladu výpovednou lehotou a niekedy zas skôr bežný účet s lepším úročením a obmedzenou možnosťou používania peňazí.

Ideálny sporiaci účet by mal byť úplne bez poplatkov za zriadenie a správu, ako aj bez poplatku za všetky prevody na ňom vykonané. Samozrejme prístupný kedykoľvek pre vklady aj výbery. Úroková sadzba by mala byť minimálne na úrovni úrokovej sadzby pre jednomesačné viazané vklady.

Sporiaci účet bez časových obmedzení

V niektorých bankách sa pod názvom Sporiaci účet vyskytuje určitá forma bežného účtu, kedy peniaze prevedené na tento účet nie sú viazané vôbec, teda vyberať a vkladať môžete kedykoľvek.

Takýto sporiaci účet by mal mať úrokovú sadzbu medzi týždňovým a mesačným viazaným vkladom alebo lepšiu. Sporiaci účet býva prepojený s bežným účtom. Prepojenie je riešené nastavením trvalých príkazov, niekedy aj inkasných príkazov na bežnom účte a sporiacom účte. O bežnom účte sa viac dočítate v kapitole o bežnom účte.

Sporiaci účet prepojený s bežným účtom je vhodný na pravidelné odkladanie peňazí. Úročený je vyhlasovanou úrokovou sadzbou. Pri nastavení takéhoto spojenia môžete postupovať takto:

  1. spočítajte si výšku mesačných výdavkov vašej domácnosti,

  2. povedzte si, alebo sa dohodnite so svojim partnerom, že v deň výplaty zostane na bežnom účte práve toľko peňazí, koľko mesačne potrebujete na vaše výdavky – určite si limit zostatku.

  3. všetky peniaze nad mesačné výdavky – nad limit zostatku – preveďte na sporiaci účet ( odborne povedané: v prospech sporiaceho účtu).

Presuny peňazí medzi sporiacim a bežným účtom môžu byť aj automatické. V prípade, že prevody medzi bežným a sporiacim účtom sú bez poplatkov, je vhodné si stanoviť napríklad týždenné limity a týždenné prevody, ktoré zabezpečia aby minimum peňazí ležalo „úhorom“, teda nevyužitých na bežnom účte. Ide o to, že úročenie na bežnom účte je spravidla najnižšie.

Niektoré banky hovoria o sporení a pritom vás nabádajú na pravidelné vklady do podielových fondov. Pokiaľ máte záujem o investovanie do podielových fondov, môžete využiť túto formu. Je to pohodlné a jednoduché. Spomínam to preto, aby ste sa nenechali pomýliť. Ukladanie na sporiaci účet a sporenie do podielových fondov sú dve rôzne veci. Podstatný rozdiel je v tom, že hodnota vašej investície do podielových fondov sa mení v závislosti na vývoji hodnoty majetku vo fonde. Môže sa tak stať, že vyberiete viac, alebo aj menej, ako ste vložili. Podielovým fondom sa budeme aspoň okrajovo venovať neskôr.

Niekedy banka dáva možnosť prevodu pevnej sumy, alebo všetkých peňazí nad určený zostatok na účte. Inak povedané:

Pri prevode pevnej sumy vy určíte presnú sumu, ktorá sa z vášho bežného účtu prevedie na sporiaci účet. Banka potom vždy v stanovený čas, resp. po uplynutí určenej periódy, prevedie vami zadanú sumu na sporiaci účet.

Pri prevode sumy podľa zostatku na účte vy určíte koľko má zostať na bežnom účte, z ktorého sa peniaze prevádzajú a čo je nad vami určený zostatok, to sa prevedie. Vo vami určený čas alebo po prejdení vami určenej periódy, banka skontroluje zostatok na vašom účte. Ak je zostatok vyšší, ako vami určený, všetko, čo je nad určený zostatok, banka prevedie na sporiaci účet. Je preto veľmi dôležité správne si určiť aký zostatok má vždy zostať na bežnom účte.

Sporiaci účet pre dlhodobé sporenie

Sporiaci účet pre dlhodobé sporenie môžeme najlepšie prirovnať ku vkladnej knižke s výpovednou lehotou. Medzi nimi je jeden podstatný rozdiel: o stave a pohybe na sporiacom účte vás informujú výpisy z účtu, nie zápisy vo vkladnej knižke.

Sporiaci účet pre dlhodobé sporenie už zväčša obmedzuje koľkokrát a kedy môžete vyberať peniaze z účtu. Inak sú obe formy sporiacich účtov rovnaké.

Sporiaci účet je úročený vyhlasovanou úrokovou sadzbou, ktorá sa dá často porovnať s úročením vkladných knižiek.

Klady a zápory

Klady a zápory sporiaceho účtu sú veľmi podobné vkladnej knižke. Keďže ale nemá papierovú podobu, odpadá nevýhoda spojená s predkladaním knižky, jej skladovaním a podobne.

Niečo naviac

Sporiaci účet odbúrava starosti s papierovou knižkou. Vkladať môžete kedykoľvek. Pre výber je potrebný doklad totožnosti a podpis podľa podpisového vzoru, alebo jednoducho prevediete peniaze cez internet, tzv. Internetbanking.

Sporiaci účet je vhodný pre odkladanie peňazí prevodom priamo z bežného účtu – netreba navštevovať banku. Pri tom pravidelne dostávate priamo domov prehľad vkladov, výberov a zostatku. Žiadne poplatky za vklady a výbery (ak dodržiavate pravidlá). Prevažne žiaden poplatok za zrušenie účtu na rozdiel od vkladnej knižky, kde sa s ním stretnete takmer vždy. Ide o to, že tá knižka banku niečo stojí a tak si to jednoducho inkasuje vo forme poplatku za zrušenie knižky. Samozrejme poplatky sú aj preto, aby odrádzali klientov od vykonávania nežiadúcich úkonov.

Pri zriaďovaní sporiaceho účtu si pozorne prečítajte zmluvu a opýtajte sa na všetko, na čo som upozorňoval pri termínovanom vklade aj pri vkladnej knižke.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit