Ako funguje poistenie cez internet (diel 1)

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Stretávam sa často s otázkami, je poistenie cez internet legálne? Môže byť platné poistenie urobené cez internet bez podpisu papierovej zmluvy? Aké doklady by som mal dostať pri poistení cez internet?

Na úvod trochu teórie. Poistenie sa riadi niekoľkými zákonmi. Súhra týchto zákonov umožňuje, že Poistná zmluva je platná prijatím návrhu oboma zmluvnými stranami. Klient podáva návrh poisťovni prostredníctvom internetu alebo telefónu. Poisťovňa návrh odmietne alebo príjme. O prijatí návrhu informuje poisťovňa klienta vydaním potvrdenia o vzniku poistenia – poistky. Prijatie návrhu má právne účinky riadne podpísanej zmluvy. Poistenie môže byť tiež platné zaplatením poisteného. Preto poistná zmluva nemusí byť podpísaná (perom), aby bola platná.

To sú podmienky, ktoré umožňujú dohodnutie poistnej zmluvy prostredníctvom internetu a telefónu. Preto, ak uzavriete s poisťovňou poistenie cez internet alebo telefón ide o riadny právny úkon v zmysle Zákona o poisťovníctve, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku a pravdaže Zákona o PZP v prípade PZP poistenia.

Prístup poisťovní k predaju poistenia je rôzny. V zásade môžeme hovoriť o troch základných modeloch prístupov:

–         tradičná poisťovňa

–         maklér poisťovne a jeho internetová stránka

–         internetové poisťovne

Tradičné poisťovne

využívajú internet skôr iba ako doplnkový nástroj predaja. Umožňujú záujemcovi zadať základné parametre a odoslať do poisťovne ponuku. Ponuku následne musí klient prijať zaplatením. Ak nezaplatí, poistenie nevznikne. Poistenie vznikne až dňom prijatia peňazí na účet poisťovne. Po zaplatení posiela poisťovňa dokumenty poštou. Akékoľvek zmeny zmluvy musia byť riešené osobnou návštevou alebo tradičnou poštovou zásielkou.

Viazaní finanční agenti

musia sa napojiť na postup poisťovne, s ktorou majú spoluprácu. Z toho dôvodu sú znaky totožné z tradičnou poisťovňou. Vyznačujú sa obmedzenou ponukou iba tej jednej poisťovne, na ktorú sú viazaní.

Finanční agenti

fungujú aj ako internetové “porovnávače” alebo ako agenti v teréne. Ich výhodou je spolupráca s viacerými poisťovňami a v lepšom prehľade konkurenčných ponúk na trhu. nakoľko spolupracujú s viacerými poisťovňami dokážu ponúknuť klientovi lepšie vyhovujúce riešenie a uvádzať aj nevýhody jednotlivých možností. Klient si môže lepšie vybrať a kvalitnejšie sa rozhodnúť zvažovaním plusov aj mínusov.

Internetové poisťovne

považuje internet a telefón za hlavné predajné cesty. Preto má všetky svoje procesy prispôsobené elektronickej komunikácii. Poistenie môže byť platné okamžite v tej sekunde, v ktorej bolo dohodnuté. Poistenie vzniká od dohodnutého termínu. Zaplatiť je možné aj neskôr. Dokumenty sú zasielané ihneď elektronicky emailom. O zmeny je možné žiadať elektronicky prihlásením cez zabezpečenú zónu poisťovne alebo aj cez email alebo telefón.

V ďalšom diely sa pozrieme na to, ako vzniká poistenie cez internet. Ako to funguje a na čo si dať pozor. Nedajte sa nachytať a poznajte, ako veci fungujú.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit