Ako funguje poistenie cez internet (diel 2)

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Stretávam sa často s otázkami, „je poistenie cez internet legálne?”. „Môže byť platné poistenie urobené cez internet?”. Je platná poistná zmluva bez podpisu? Aké doklady by som mal dostať od internetovej poisťovne?

Poistenie a rovnako aj poistenie cez internet sa riadi niekoľkými zákonmi. Je ich veľa a nebudem ich preto menovať. Súhra týchto zákonov umožňuje, že poistná zmluva je platná aj prijatím návrhu oboma zmluvnými stranami. Klient podáva návrh poisťovni prostredníctvom internetu alebo telefónu. Poisťovňa návrh odmietne alebo príjme. O prijatí návrhu informuje poisťovňa klienta vydaním potvrdenia o vzniku poistenia – poistky. Prijatie návrhu má právne účinky riadne podpísanej zmluvy. Z toho vyplýva záväzok pre klienta platiť dohodnuté poistné a poisťovňa poistne kryť klienta.

K prijatiu návrhu môže dôjsť niekoľkými spôsobmi a to podpisom zmluvy, zaplatením poistného alebo vyjadrením súhlasu, napríklad v telefóne.

Preto, ak uzavriete s poisťovňou poistenie cez internet alebo telefón ide o riadny právny úkon v zmysle Zákona o poisťovníctve, Občianskeho zákonníka a Zákona o poskytovaní finančných služieb na diaľku.

Výhody internetových poisťovní

Základné rozdiely a výhody internetovej poisťovne oproti bežným:
– rozsiahla možnosť elektronickej komunikácie (zabezpečeným nástrojom podobne ako bankový „internetbanking” alebo aj elektronickou poštou – email)
– spravodlivé ceny, žiadne zľavy pre „modré oči”
– dostupná každý deň a každú hodinu cez počítač aj mobilné zariadenia
– poistenie môže začať ihneď v okamihu dohodnutia cez web alebo telefón
– obhliadka škôd priamo u poškodeného doma alebo na dohodnutom mieste a čase, keďže nie sú predajné miesta, ktoré by sa dali navštíviť
– platné dokumenty doručené elektronicky na e-mail bez čakania, stačí vytlačiť

Výhody bežných “kamenných” poisťovní

Bežné poisťovne, označované tiež aj ako kamenné majú tieto výhody:
– cez internet dohodnete iba návrh poistnej zmluvy, ktorý je prijatý až zaplatením poistného, bez zaplatenia nič nie je záväzné
– návštevou obchodného miesta si môžete dohodnúť aj cenu mimo bežného cenníka
– komunikácia je prevažne prísne papierová
– je miesto, kam môžete prísť osobne a niekomu vynadať ak cítite tú potrebu
– nepotrebujete elektronickú adresu
– prakticky žiadna elektronická pošta a ponuky

Potvrdenie o zriadení poistenia poisťovňa môže poslať aj len elektronickou poštou – mailom, pokiaľ je tak dohodnuté. Poštou tak nemusíte dostať žiaden dokument, ale všetko môže byť doručené na mail. Internetová poisťovňa by mala zaslať najmä potvrdenie o uzatvorení poistenia s uvedením základných parametrov poistenia, link alebo výtlačok podmienok poistenia, bielu a zelenú kartu pri PZP, detaily pre vykonanie platby poistného.

Poistenie on-line finančného agenta, ktorý predáva poistenie cez web je iné. Agent na svojej stránke umožňuje dohodnúť si poistenie on-line, avšak procesy, ktoré stoja za vznikom poistenia sú totožné s procesom v „kamennej” poisťovni. T.j. návrh – platba – poistenie. Pokým v internetovej to je návrh – poistenie – platba.

Fakty o poistení cez internetovú poisťovňu:

1: Poistná zmluva nemusí byť podpísaná, aby sa poistenie mohlo začať a bolo platné. Všímajte si inštrukcie, ktoré dostanete od poisťovne.
2: Poistenie môže začať aj pred zaplatením poistného. Zmluvou vznikajú povinnosti pre obe strany.
3: Všetky dokumenty odoslané elektronicky sú platné, aj tzv. “Zelená karta”. Stačí ich uchovať v mobile, ak ich váš mobil vie v prípade kontroly zobraziť polícii.
4: Poistenie v internetovej poisťovni môže byť platné ihneď, ak si to klient žiada a poisťovňa súhlasí.
5: Dokladom o vzniku poistenia PZP je aj „Biela karta” pre SR a „Zelená karta” pre EU a to aj v prípade, že si ju vytlačí klient doma na vlastnej tlačiarni alebo hoci ponechá v mobile ako elektronický dokument.

V ďalšom diely si povieme niečo o ochrannej dobe a možnostiach výpovede poistenia cez internet aj papierovo. Nedajte sa nachytať!

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit