Ako funguje poistenie cez internet (diel 3.)

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Čo robiť, keď nastala situácia, že ste sa poistili a potom zistili, že to poistenie nie je to, čo ste chceli? Čo ak ste zmeškali riadnu lehotu a teraz máte pokračovať v niečom čo už nechcete? Zostáva ukončenie poistenia.

Ukončenie poistenia

Poistná zmluva na neživotné poistenie môže zaniknúť rôznymi spôsobmi:
– Dohodou zmluvných strán
– Následkom nezaplatenia poistného
– Podaním výpovede v lehote do 14 dní od dohodnutia poistenia prostredníctvom internetu alebo telefónu
– Odstúpim od poistenia v lehote určenej Všeobecnými poistnými podmienkami, napríklad do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy
– Podaním výpovede do 1 mesiaca od nahlásenia poistnej udalosti
– Podaním výpovede najneskôr 6 týždňov pred výročím
– Zánikom predmetu alebo dôvodu poistenia

Dohodou zmluvných strán zaniká poistenie veľmi zriedka a to iba v prípade, kedy aj poisťovni záleží na takomto ukončení. Spravidla rôzne chyby v zmluve a podobne.

Ukončenie poistenia nezaplatením

Azda najpoužívanejšou metódou je zánik poistenia pre neplatenie poistného. Napríklad sa rozhodnete, že poistenie už nechcete a nechcete platiť poistné až do konca poistného obdobia (spravidla ročné poistné obdobie), a jednoducho prestanete platiť poistné. Poistenie síce zanikne bežne do jedného až troch mesiacov od nezaplatenia, ale určité povinnosti naďalej trvajú. Jednou z nich je zaplatenie dlžného poistného do zániku poistenia. Najmä v prípade PZP je zánik poistenia pre neplatenie nebezpečný. Pokiaľ nové poistenie ešte neplatí a na starom poistení máte nedoplatok, poisťovňa môže od Vás pýtať časť peňazí, ktoré za vás zaplatí poškodenému. 

Ak ste uzavreli poistenie cez internet alebo telefón, môžete využiť ochrannú dobu, ktorá vyplýva zo zákona. Do jedného mesiaca od dohodnutia obchodu môžete od obchodu odstúpiť. V takomto prípade oznámite poisťovni Váš úmysel a zaplatíte poistné iba od začiatku poistenia do jeho ukončenia. Ak poistenie ešte nezačalo, nič platiť nemusíte.

Po nahlásení poistnej udalosti

Podaním výpovede po nahlásení poistnej udalosti. Jeden z málo známych spôsobov. Zväčša sa využíva, ak je klient nespokojný s priebehom šetrenia poistnej udalosti alebo ak má poisťovňa podozrenie na podvod a nechce ďalej pokračovať v poistení.

Výpoveď k výročiu

Najčistejší je spôsob podania výpovede „k výročiu”, t.j. v lehote najneskôr 6 týždňov pred výročím, teda predĺžením na ďalšie poistné obdobie. V takomto prípade platí jedno, nikto Vás nemôže nútiť, aby ste čakali do poslednej chvíle. Výpoveď k výročiu môžete podať aj v ten istý deň, kedy ste poistnú zmluvu dohodli. Zákon hovorí „najneskôr”, teda kedykoľvek pred tým. Aby ste sa vyhli odmietnutiu výpovede, pošlite výpoveď poštou – doporučene, alebo elektronicky ak je to možné, napríklad cez špeciálnu zónu pre prihlásenie klientov s možnosťou odoslania zdigitalizovaných dokumentov a podobne. V takomto prípade si výpoveď napíšte, vytlačenú na papier podpíšte a cez skener vložte do počítača. Overte si najskôr, či aj tento elektronický dokument poisťovňa príjme!

Zánikom predmetu alebo dôvodu poistenia

Zánikom predmetu pistenie alebo dôvodu poistenia zaniká poistenie úplne automaticky. Treba to len náležite poisťovni oznámiť. Napríklad predaj auta. Ak ste auto predali, povinnosť uzavrieť PZP má iná osoba a Vaše poistenie preto nemá dôvod ďalej existovať. Vyradenie vozidla z evidencie, hoci aj dočasné, je tiež dôvodom pre zánik PZP poistenia. Dôležité je vec poisťovni písomne oznámiť a náležite dokladovať.

Pri životnom poistení sú možnosti podobné. Životné poistenie je dlhodobá zmluva a preto stojí za to venovať mu oveľa viac pozornosti ešte pred dohodnutím a vyhnúť sa jeho predčasnému skončeniu.

Ak chcete neživotné poistenie ukončiť, radšej voľte výpoveď ku koncu poistného obdobia. Ak to nie je možné, poistenú vec môžete prepísať na niekoho iného a tak nechať zaniknúť dôvod poistenia.  Ak sa predsa len rozhodnete pre nezaplatenie poistného a následný zánik, overte si následné povinnosti  prv ako tak urobíte. je možné, že sa budete musieť vrátiť späť a to za ešte horších podmienok, ako ste mali pred zánikom poistenia.

V ďalšom diely si povieme niečo o nahlasovaní poistnej udalosti. Ako na to a akým chybám sa pritom vyvarovať. Nedajte sa nachytať!

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit