Prepis vozidla – Hlava XXII ? Alebo ako sa veci komplikujú

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Kúpili ste auto. Gratulujem! Chcete aby na polícii zapísali prevod? Viete na čo sa často zabúda?

Aj vám sa stalo, že vás od prepisu vozidla „vyhodili”, pretože ste nemali doklad o PZP? Na to, aby ste mohli prepísať vozidlo musíte predložiť okrem iných dokladov aj platné poistenie PZP. Pozrime sa o čo ide.

Čo hovorí zákon

Podľa zákona 381/2001 o PZP v znení neskorších predpisov §3 ods. 1 je k uzatvoreniu PZP povinný ten, kto „…je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla…”. Nuž, keby sme vychádzali presne podľa uvedeného, potom pri kúpe vozidla od iného majiteľa by ste nemohli uzavrieť PZP, lebo nie ste zapísaný v dokladoch vozidla. Polícia by vykonala prepis vozidla, až potom, ako by ste predložili platné PZP… veď aj koleso sa krúti stále dokola.

Prečo vlastne potrebuje polícia platné PZP pre vykonanie prepisu vozidla? Podľa zákona poistenie PZP potrebujete až vtedy, keď cit.: „Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.” Podľa mňa to, že idem na políciu vykonať prepis a fakt, že ma zapíšu do dokladov ešte neznamená, že to vozidlo idem hneď v tom okamihu aj použiť?!

Ako z toho von

Našťastie my bežný ľudia si vieme nájsť praktické riešenia, ako z toho predsa len vykorčuľovať. Ibaže nás to stojí viac námahy, ako by bolo treba. Totiž poisťovne pri dojednávaní poistenia nemusia overovať, či ste skutočne povinnou osobou pre uzavretie PZP. Radi to urobia až pri šetrení poistnej udalosti. Ak ste neboli oprávnený na uzavretie zmluvy, je poistenie neplatné a nemusia plniť. V prípade potreby, pokým dôjde k prevodu na polícii, ako doklad môže stačiť, aby ste sa preukázali ako majiteľ na základe kúpnej zmluvy alebo ako nájomca nájomnou zmluvou. Stačí si nájsť tú poisťovňu, ktorá to na začiatku nepreveruje. Získate poistenie, počkáte na potvrdenie a môžete ísť na políciu vykonať prepis. Dúfajte, že od vás nebudú vyžadovať niečo, čo je úplne mimo, ako napríklad doklad o zaplatení poistenia.

Čo ak zistia nezrovnalosť

Zaujímavé to začne byť aj vtedy, keď na polícii zistia nezrovnalosti a odmietnu vám vykonať prepis. Pokiaľ sa rozhodnete dať veci do poriadku, fajn poistenie beží, vy platíte, poistka je vystavená na vaše meno, ale doklady vozidla sú na meno inej osoby. Kto vie, ako sa zachová polícia pri náhodnej kontrole na ulici? Neostane nám asi iné, iba nosiť pri sebe predajnú alebo nájomnú zmluvu a dúfať, že to bude stačiť a po nekonečnom čakaní nás pustia ďalej.

No a čo v prípade, ak sa rozhodnete vozidlo vrátiť a odstúpiť od predajnej zmluvy? Ja osobne by som vykonal písomný zápis o vrátení vozidla v pôvodnom stave a o vrátení si navzájom toho, čo kto dal. Prečo? Nuž ten komu by som vozidlo vrátil, by sa bez toho vystavil riziku obvinenia z krádeže vozidla a ja by som sa v prípade nejakej udalosti nemohol zbaviť zodpovednosti, že nie som majiteľom vozidla. Rovnako aj ukončiť PZP v poisťovni, by bolo ťažké – žiadny doklad o evidencii vozidla, iba zmluva, ktorá by ma stavala do pozície povinnej osoby… zháňanie dokladov z polície, čakať na šetrenie poisťovne – skrátka samé opletačky.

Zjednodušenie je správna vec, nuž ale malo by sa robiť tak, aby sme tým netrpeli my bežný ľudia, ktorí si chceme za ťažko našetrené peniaze užiť trochu pohodlia. Pretože, keď aj všetko na polícii dopadne dobre, musíte sa opäť vrátiť do poisťovne a požiadať o zmenu evidenčného čísla a predložiť nové doklady. Skrátka, prečo by malo stačiť ísť do poisťovne raz, keď môžete ísť hneď dva krát? A to nehovorím o tom, čo všetko musí urobiť poisťovňa. Dovoľte mi zakončiť tento blog heslom: Nech žije jednoduchosť v štátnych orgánoch!

Jeden tip naviac

Nech už kupujete auto od kohokoľvek, nechajte auto pred kúpou prejsť kontrolou originality. Máte tak šancu overiť správnosť najazdených kilometrov, fakt že auto nie je hľadané a identifikácie motora a karosérie neboli pozmenené a ďalšie užitočné informácie.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit