Polovica životných poistení nebude vyplatená ako klient očakáva

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
životné poistenie

Ľudia sa pri životnom poistení dopúšťajú 4 základných chýb, ktoré skutočne vedú k tomu, že poisťovňa zníži alebo úplne odmietne poistné plnenie.

1. Nesprávne / neúplne vyplnený zdravotný dotazník

Zamlčané zdravotné ťažkosti sú jedným z veľmi častých dôvodov zníženia alebo odmietnutia poistného plnenia. Klient, ktorý neprizná diagnózu, oklame poisťovňu nemôže dostať peniaze. Je lepšie, ak niektoré riziko odmietne poisťovňa na začiatku, ako keď to urobí po rokoch platenia poistného. Ak sprostredkovateľ alebo pracovník poisťovne zľahčuje diagnózu alebo vás navádza na to, aby ste niečo zamlčali, radšej sa poobzerajte po inom sprostredkovateľovi. Ani pravdivé vyplnenie dotazníka nemusí stačiť.

2. Zamieňanie životného poistenia so sporením

Mnoho amatérov predávalo životné poistenie, ako “sporiacu schému”. Klient očakával, že zaplatené peniaze sa zbierajú v poisťovni ako vklady na vkladnej knižke. V poistení vždy treba zaplatiť aj za riziko, ktoré poisťovňa kryje a aj za administratívu, ktorú poisťovňa vykonáva. Tieto náklady sú rozpočítané zvyčajne na dĺžku trvania zmluvy. Takže predčasné ukončenie zmluvy v prvých rokoch skutočne môže skončiť bez vyplatenia peňazí klientovi.

3. Podceňovanie úrazov bez trvalých následkov alebo bez dennej dávky počas liečenia

Existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa stane malý úraz, ako úraz zo 60% poškodením. Veľa ľudí sa nechá zlákať vidinou vyplatenia veľkého množstva peňazí pri veľmi ťažkom úraze. Ťažké úrazy žiaľ často končia tragicky. V tom prípade nastáva plnenie pre prípad smrti úrazom. Najčastejšie sa stávajú drobné úrazy a má zmysel si ich tiež poistiť. Všímajte si preto aj plnenie pri malých úrazoch. Mnoho ľudí sa zameriava iba na trvalé následky. Mnoho ľudí v začiatkoch šetrí a preto zvolí iba katastrofický scenár. Neuvedomí si, že ak nemá rezervu, aj zlomená noha s nízkou PN-kou bolí viac. Aj malé peniaze za každý deň liečenia vedia napokon významne pomôcť.

4. Nepoistenie kritických chorôb

Poistenie kritických chorôb je pre mnoho ľudí na prvý pohľad drahé. Sú poisťovne, ktoré toto riziko dokážu poistiť za prijateľný peniaz. Ak nemáte vlastnú zásobu peňazí na 3 a viac mesiacov, stojí za zváženie priplatiť. Onkologická choroba vyžaduje rezervu aj na 6 mesiacov. Mladí často toto riziko v začiatkoch vylúčia kvôli cene. No neskôr si ho už zabudnú poistiť.

Na záver

V poistení platí, že poistenie je najlacnejšia forma ochrany pred možnými budúcimi stratami. V životnom poistení obzvlášť. Nezriedka sa stáva, že klienti nevedia, aké riziko v zmluve poistené (ne-)majú. Životnému poisteniu sa oplatí venovať viac času a porozprávať sa so skúseným profesionálom.

Poslať správu autorovi

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit