O peniazoch zrozumiteľne

Hovorím a píšem o peniazoch zrozumiteľne. Vysvetlím odborné otázky ľudskou rečou a na príkladoch zo života. Záleží mi na tom, aby finančným službám každý rozumel a videl v súvislostiach. Sám som mnohé služby vytváral a viem o nich zrozumiteľne rozprávať.

   Pomôžem s administratívou

Úrady, banky, poisťovne, majú svoje pravidlá komunikácie. Vyžadujú doložiť rôzne doklady. Požadujú dodržať lehoty. Napíšem vzor listu, prevediem celým postupom. Tieto procesy som v bankách a poisťovniach riadil. Poznám ich.

  Komunikácia

Môžeme sa stretávať osobne, cez video (Skype) aj cez telefón. Komunikujem výborne aj v anglickom jazyku aj na odbornej úrovni.

Skúsenosti

Vyštudoval som poisťovníctvo a bankovníctvo. Som vo finančníctve od roku 1995. Zodpovedal som za finančné služby bánk a poisťovní. Riadil som činnosť finančných inštitúcií. Vytváral som nové finančné služby.

Publikácie

 

Napísal som knihu „Nedajte sa nachytať“, ktorá hovorí o bankových službách a o tom, ako ich využiť vo svoj prospech. Kniha je dostupná v elektronickej podobe tu.