Spoznajte a využite naplno 1. a 2. dôchodkový pilier

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
dôchodkový pilier

SDS ani DSS nie sú názvy politických strán. Sú to skratky, ktorými sa označuje tzv. druhý dôchodkový pilier a ich správcovské spoločnosti. Podľa štatistík ÚPSVaR druhému pilieru dôveruje približne 50% pracujúcich ľudí vo veku do 25 rokov. Viete, že dôvera je u starších ľudí až 70%? Ak máte niečo využiť pre seba, je lepšie tomu najskôr porozumieť, je tak? Poďme sa na to teda pozrieť…

Kde sa berú peniaze na dôchodok?

kto nie je mzdový účtovník, málokedy vie, čo všetko platí zo svojej mzdy. Ak ste zamestnaný, z vašej mzdy sa každý mesiac odpočítajú nejaké peniaze. Odpočíta sa daň a odpočítajú sa aj povinné platby na rôzne poistenia. Sú to nemocenské poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné poistenie a ďalšie platby. Nás teraz zaujíma práve to starobné poistenie.

Na starobné poistenie platíte zo mzdy 4% za seba a zamestnávateľ ďalších 14% pre vás. To je spolu 18%. Týchto 18% ide na vaše starobné poistenie. Pokiaľ ste účastníkom iba 1. piliera, všetky peniaze zostávajú v sociálnej poisťovni, a teda v štátnom rozpočte.

Priemerná výška starobného dôchodku je dnes
približne 46% priemernej mzdy.

Ak ste účastníkom aj 2. piliera, zaplatených 18% sa rozdelí. V roku 2018 13,5% zostáva v sociálnej poisťovni a 4,5% ide na váš osobný dôchodkový účet. Kam pôjde tých 4,5% a akým spôsobom budú ďalej zhodnocované si určujete vy sami. O tom si ešte povieme viac ďalej.

Aký je rozdiel medzi 1. a 2. dôchodkovým pilierom?

Základný rozdiel je v tom, čo rozhoduje vo finále o výške dôchodku a v starostlivosti o zverené peniaze. Väčšina opýtaných žiaľ poznala úplne iný rozdiel. Viete aký? Čítajte ďalej.

Ako funguje I. pilier

Uveďme si príklad: Predstavte si, že sa dohodnete so susedom, že ho budete podporovať, do vašich 50 rokov. On sa vám za to odmení tak, že až zostarnete, on bude podporovať vás. Jednoducho bude vám po 50ke pravidelne vyplácať každý mesiac „dôchodok“, ktorý vám bude stačiť na život bez toho, aby ste museli pracovať.

Zamestnáte sa a začnete susedovi platiť každý mesiac časť vašej mzdy. Vy vidíte, že sa susedovi darí a máte pocit, že ste urobili dobrú dohodu. Vidíte, že presvedčil aj iných ľudí. Zrejme sú vaše peniaze naozaj v bezpečí…

Príde deň keď máte 50 rokov. Sused zrazu zistí, že pôvodne daný sľub nemôže splniť. Inflácia znehodnotila peniaze. Zrazu má menej aj tých ľudí, ktorí mu prispievali. Sused nemá dosť peňazí, aby vám začal platiť už od vašej 50ky.

A tak sused príde za vami a oznámi vám, že predlžuje dohodu až do vašej 60ky. Ale keďže platíte viac, ako priemer, aj vy potom budete dostávať o to viac. Keby ste prestali platiť alebo keby ste si chceli peniaze vybrať skôr, dostali by ste oveľa menej.

Čo urobíte? Zostanete v práci a budete platiť ďalej, len aby ste si výšku dôchodku udržali tak vysoko, ako dokážete.

V prvom pilieri je dôležité ako dlho prispievate
a koľko platíte peňazí oproti priemeru.

Jednoducho povedané prvý pilier je dôchodok, ktorého výšku dokážete ovplyvniť najmä tým, že budete zarábať čo najviac a čo najdlhšie. Ideálne aspoň 3 násobok priemernej mesačnej mzdy a to nepretržite od skončenia školy až do dôchodku. O tento dôchodok sa stará sociálna poisťovňa. Vám ostáva len dúfať, že v čase vášho dôchodku bude dosť peňazí aj pre ten váš dôchodok.

Čo zarobia „vaše“ peniaze v 1. dôchodkovom pilieri?

Peniaze, ktoré platíte do sociálnej poisťovne neslúžia na to, aby pre vás osobne vytvorili nejaký výnos. Jednoducho peniaze prídu, rozdelia sa a odídu. To, čo odkladáte do sociálnej poisťovne iba určuje váš podiel na budúcich príspevkoch. Váš dnešný príspevok určuje, o koľko viac alebo menej budete mať mesačný starobný dôchodok oproti budúcemu priemeru.

Všetci máme svojho POMBa

Výška dôchodku v 1. pilieri je závislá od priemerného osobného mzdového bodu (POMB). Osobný mzdový bod má svoje maximum. Dnes je to najviac číslo 3. Tento POMB práve určuje, aký podiel budete mať na budúcich platbách dôchodku oproti priemernej platbe. Ak bude vaše číslo POMB rovné 1, znamená to, že ste prispievali sumou na úrovni priemeru a tomu primeraný dôchodok si aj zaslúžite.

Ako vzniká váš osobný mzdový bod?

Váš osobný mzdový bod určuje, o koľko viac je váš príspevok vyšší, než príspevok pri priemernej mzde. Takže pre 1. pilier platí, že čím vyššia je vaša mzda a čím dlhšie obdobie platíte starobné poistenie, tým lepší dôchodok môžete získať. Avšak zárobok vyšší ako 3x priemeru, už neprináša pre váš dôchodok z 1. piliera žiadnu dodatočnú výhodu.

Významne vysoký zárobok neprináša pre dôchodok
z 1. piliera žiadnu dodatočnú výhodu.

Mzdový bod sa vám počíta každý rok. Pri odchode do dôchodku sa vypočíta priemer z vašich bodov. Priemerný mzdový bod vynásobia hodnotou bodu v eurách (pre rok 2018 je to 11,9379 € za POMB) a počtom rokov, počas ktorých ste platili príspevky. Tak určia váš základný starobný dôchodok.

Ako funguje 2. pilier

Druhý pilier je známy tiež ako starobné dôchodkové sporenie (SDS). Je dôležité vedieť, že druhý pilier nepýta z vašich peňaženiek nič navyše! Do tohto piliera sú vám odvádzané peniaze z tých istých peňazí, ktoré podľa zákona musíte platiť na starobné poistenie. O tento dôchodok sa starajú dôchodkové správcovské spoločnosti. Záleží iba na vás, ktorú spoločnosť si vyberiete.

V druhom pilieri je dôležité koľko peňazí nazbierate.

Keď máte „zriadený“ druhý dôchodkový pilier, stane sa to, že peniaze, ktoré sú vo vašom mene platené na dôchodkové poistenie (18%) sa rozdelia a časť ide do 1. piliera (13,5%) a časť do 2. piliera (4,5%). Mať druhý pilier teda znamená rozdeliť tie isté peniaze, ktoré aj tak vždy zo mzdy zaplatíte. Rozdiel je len v tom, že čím viac peňazí si uložíte na vlastný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, tým máte lepšie šance na lepší dôchodok.

Prečo v druhom pilieri platí „čím viac tým lepšie“?

Výška dôchodku, ktorú môžete získať z druhého dôchodkového piliera závisí najmä od toho, „koľko peňazí sa na vašom účte nazbiera“. Čím vyššiu hodnotu má váš účet, tým lepší dôchodok na konci môžete získať. Správcovská spoločnosť vaše peniaze investuje na kapitálovom trhu. Čím viac sa jej darí v investíciách na trhu, tým viac peňazí to znamená pre váš dôchodok.

Pre druhý pilier je dôležité kto a ako spravuje vaše peniaze.

V druhom pilieri nie je dôležité, koľko rokov pracujete. Ani to, aká je priemerná mzda v hospodárstve. Jednoducho aj keď vám príde do správcovskej spoločnosti čo aj len minimálny počet príspevkov, tento príspevok môže pri troche šťastia vytvoriť veľmi zaujímavú sumu iba pre vás!

Ako poznáte, že je o vaše peniaze dobre postarané?

Či spravuje správcovská spoločnosť peniaze skutočne dobre poznáte aj podľa toho, že si porovnáte výkon tej-ktorej spoločnosti a ich fondov. Spoločnosti môžete meniť. Rovnako môžete meniť aj fond, v ktorom máte peniaze uložené. Chcete zmeniť správcovskú spoločnosť a neviete ako? Napíšte mi sem.

Pre druhý pilier si sami môžete zvoliť stratégiu, 
akou sa bude správcovská spoločnosť starať o peniaze na vašom účte.

Výkon vášho fondu si môžete pozrieť na stránkach vašej správcovskej spoločnosti. V súčasnosti sú najvýkonnejšie negarantované indexové fondy. Detailné porovnanie fondov druhého dôchodkového piliera nájdete aj na stránkach Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Momentálne vedú fondy DSS Poštovej banky a NN d.s.s.

Čím lepšie zhodnotenie dosiahol fond, v ktorom máte peniaze, tým väčšiu hodnotu má váš „osobný účet“ a tým lepší dôchodok si napokon budete môcť kúpiť.

Nič nie je bez rizika

1. dôchodkový pilier nesie tiež riziko. Riziko 1. piliera spočíva v politickom rozhodnutí o tom, aké budú hodnoty, podľa ktorých sa dôchodok vypočíta. Rovnako je závislé aj na vývoji hospodárstva a sume príspevkov ekonomicky činných osôb.

2. dôchodkový pilier má prevažne trhové riziko. Rast hodnoty dôchodkového účtu v správcovskej spoločnosti je závislý od toho, čo sa deje na trhu. Napríklad ako sa mení výška úrokových sadzieb, ako sa mení záujem o nákup a predaj dlhopisov, akcií a podobne.

Ako sa môže dnešný mladý človek zabezpečiť na dôchodok?

Mladí ľudia majú dnes veľa možností. Pre mladých býva dôležité to, ako sa osamostatniť, cestovať a užiť si voľnosť. To najmenej, čo môže mladý človek urobiť pre svoj dôchodok už dnes, je využiť aj 2. dôchodkový pilier. Nič naviac nebude platiť a predsa sa mu bude vytvárať suma peňazí, ktorá má šancu v budúcnosti významne zlepšiť užívanie si cestovania a voľnosti aj v dôchodkovom veku. Okrem toho mladý človek môže dnes využiť atraktívne formy životného poistenia, ktoré prináša aj ochranu príjmu ešte počas produktívneho veku. Samozrejme možností je ešte oveľa viac. Záleží len na tom, koľko peňazí chce mladý človek obetovať z dnešného príjmu v prospech nezávislosti a finančnej slobody v budúcnosti.

Zaujíma vás aký rozdiel medzi dôchodkovými piliermi uviedla väčšina opýtaných a chcete vedieť viac o 2. dôchodkovom pilieri? Kliknite sem a zanechajte mi váš email, informáciu vám rád pošlem.

Dozviete sa aj aká je priemerná výška starobného dôchodku vyplácaného z 1. dôchodkového piliera. Aká mzda vám ešte prináša dodatočný dôchodok z I. piliera a aká už nie. Koľko musíte zaplatiť, ak využívate 2. pilier a aj to, či má význam platiť príspevky dobrovoľne.

Článok bol spracovaný odľahčením právnych formúl za účelom zachovania porozumenia obsahu a súvislostí na základe informácií uverejnených na stránkach: Ministerstva a Sociálnej poisťovne v čase tvorby tohto článku (marec 2018).

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit