Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov

Súhlas so spracovaním a zhromažďovaním vašich osobných údajov v databáze webového sídla www.miroslavchovan.sk .

Prevádzkovateľom webového sídla je Miroslav Chovan. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť a ochranu osobných údajov všetkých užívateľov, t.j. registrovaných návštevníkov a návštevníkov, ktorý zadali svoje osobné údaje do kontaktného formulára. Všetky získané údaje sú využívané výhradne za účelom odosielania informačných správ (najmä emailov a SMS správ) alebo za účelom kontaktovania návštevníka telefonickým hovorom, ak o to požiadate. Ich obsahom býva upozornenie na nový obsah webových stránok (blog), aktuálne ponuky tretích strán z oblasti vášho záujmu a iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať alebo súvisia s vám poskytovanou službou alebo aj produkt, o ktorý ste prejavili záujem alebo ktorý vám bol poskytnutý.

Zasielanie informačných správ môžete kedykoľvek zastaviť/odmietnuť. Ak ste registrovaný užívateľ môžete tiež upraviť údaje, ktoré ste o sebe poskytli, a to prihlásením sa do svojho profilu.

Osobné údaje

Zhromažďujeme len tie vaše osobné údaje, ktoré na splnenie tohto cieľa skutočne potrebujeme, najmä – meno, priezvisko, elektronická adresa (mail), telefónne číslo, oblasť záujmu. Vaše osobné údaje sú vám dostupné  k úprave vo vašom profile v prípade, že ste registrovaným užívateľom. Prístup k profilu je chránený vami definovaným heslom.

Osobné údaje, ktoré nám oznámite, chránime všetkými dostupnými administratívnymi i technickými prostriedkami pred predvídaným nebezpečenstvom tak, aby sme zabránili ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej osobe.

Máte právo požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov. Máte právo získať vaše osobné údaje a požadovať ich odovzdanie inému správcovi.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Na zabezpečenie niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám využívame pomoc niektorých ďalších osôb – spracovateľov. Ide najmä o

Google LLC: webová analytika a on-line reklama

Facebook Inc.: online reklama

Osobné údaje budú sprístupnené príslušným úradom výkonu štátnej moci, pokiaľ nám taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Informačné správy

Zasielanie informačných správ môžete zastaviť na základe vašej žiadosti kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený v každej doručenej správe alebo zaslaním žiadosti na adresu kontakt@miroslavchovan.sk. Vaše osobné údaje budú vymazané ak o to požiadate zaslaním žiadosti na adresu kontakt@miroslavchovan.sk, v prípade, že tomu nebráni zákon alebo oprávnený záujem súvisiaci s činnosťou webového sídla, jeho majiteľa a prevádzkovateľa.

Cookies

Cookies – informačné dáta stránky – slúžia pre sprístupnenie Prémiového obsahu stránky, pre štatistické vyhodnotenie návštevnosti a záujmu návštevníkov o obsah, ktorý vás na týchto stránkach zaujal a ďalšie informácie, ktoré sú zbierané v rámci využitia google statistics. Cookies môžu byť ďalej použité pre zobrazenie reklamy. Viac o cookies nájdete aj na tejto adrese: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies

Cookies sú pasívne dáta (textové súbory), ktoré sú ukladané pomocou internetového prehliadača a môžete ich kedykoľvek obmedziť alebo zmazať príslušnou voľbou v prehliadači. Vymazaním cookie sa môže stať, že Prémiový a aj iný vybraný obsah pôvodne dostupný len registrovaným užívateľom sa stane nedostupným. V takom prípade napíšte správu na kontakt@miroslavchovan.sk s uvedením vašej emailovej adresy a požiadajte o opätovné zaslanie registračnej správy.

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:
Internet Explorer: www.windows.microsoft.com
Google Chrome: www.support.google.com
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org
Opera: www.help.opera.com
Safari: www.support.apple.com

Akékoľvek ďalšie otázky k tejto téme môžete zasielať na adresu kontakt@miroslavchovan.sk. Pri niektorých požiadavkách vás môžeme spätne kontaktovať, aby sme si primeraným spôsobom overili vašu požiadavku a totožnosť. To isté platí aj pre telefonickú a podobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohoto dokumentu nájdete vždy na stránke www.MiroslavChovan.sk. Toto znenie je platné od 25.5.2018.