Ako ušetriť na hypotéke?

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
lacná hypotéka

Hovorí sa, že hypotekárny úver je možné splatiť skôr, ak spoločne s hypotekárnym úverom vytvoríte model šetrenia. Rôzne príklady uvádzajú, že predčasné splatenie hypotéky je možné ak zároveň investujete (najčastejšie do podielových fondov). Investícia zarobí na to, aby ste splatili hypotéku skôr. Je to skutočne pravda?

Postavme si model na týchto skutočnostiach:

Vek dlžníka 36 rokov (bez nároku na zvýhodnený hypotekárny úver). Dokáže mesačne odložiť z príjmu 629€ (z toho 529€ splátka hypotéky).

Hypotéka:
 • Úroková miera: 1,5%p.a.
 • Splatnosť 18 rokov => počet splátok 216
 • Výška úveru 100 000€
 • Anuitná splátka 529€
Vytváranie rezervy:
 • Forma: priame investovanie do podielových fondov cez správcovskú spoločnosť
 • Priemerné ročné zhodnotenie 7,25%
 • Poplatky: 3,65% za každý nákup a 0,13% mesačne za správu fondu
 • Pravidelný nákup 100€ mesačne.


Je vidieť, že hodnota investičného účtu skutočne dokáže po výplate v 171 mesiaci vyrovnať dlžnú sumu úveru.

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru je možné

Model ukazuje, že predčasné splatenie hypotekárneho úveru s úrokovou mierou 1,5% p.a. splácaného 529 eurami mesačne je možné predčasne splatiť pri odkladaní 100 eur mesačne do investície s priemerným ročným výkonom 7,25%.

Má predčasné splatenie zmysel z pohľadu investičných výnosov?

Pozrime sa, čo by sa stalo, ak by sme po predčasnom splatení pokračovali v investovaní splátky úveru (529€) aj ušetrených peňazí (100€) teda spolu 629€ priamo do podielových fondov:

Takže po predčasnom splatení úveru máte v investícii 0 (nula) eur. Ak by ste, mali tú disciplínu a po skončení úveru začali rovnaké peniaze vkladať do investovania na zostávajúce obdobie, teda až do doby, kedy bolo pôvodne plánované splácanie úveru (spolu 216 mesiacov), situácia bude takáto:

 • v 171 mesiaci sme splatili úver
 • doba investovania: (18 rokov -171mesiacov) = 45 mesiacov
 • mesačné nákupy podielov vo fonde: (529+100) = 629€
 • hodnota investície na konci: 25 232€

Takže po splatení úveru a pokračovaní v odkladaní bokom rovnakej sumy, nazbierame na investičnom účte 25 232€ po odpočítaní dane.

Keď to spočítame za celé obdobie 216 mesiacov sme dokázali šetrením a investovaním vygenerovať 23 183€ + 25 232€ = 48 415€. Veľmi pekný výkon!

Avšak nezabudnime po 18 rokoch máme k dispozícii iba tých 25 232€! Tie prvé peniaze boli použité na splatenie dlhu banke.

Čo ak by sme úver nesplatili?

Teraz si to porovnajme s tým, že by sme úver nesplatili, a normálne pokračovali v investovaní 100€ celých 216 mesiacov:

 • doba investovania: 216 mesiacov
 • mesačné nákupy: 100€
 • Vyplatená suma na konci: 34 395 €

Peniaze k dispozícii po 18 rokoch:

Pri predčasnom splatení úveru začať s 629€ po splatení = 45 mesiacov Bez predčasného splatenia pokračovať so 100€ celých 216 mes.
25 232€ 34 395€

Vidíme, že ak by sme pokračovali v investovaní bez výberu až do konca s vkladaním 100€ každý mesiac, suma peňazí by bola vyššia. 

Záver

Argument: „investujte počas splácania úveru“, má svoje opodstatnenie. To, či využijete investíciu a úver predčasne splatíte záleží na tom, koľko peňazí chcete mať k dispozícii po celom období (tu 18 rokov), alebo kedy sa chcete zbaviť úveru. Záleží to na osobnom nastavení každého človeka a konkrétnej situácii na trhu v danom čase. Úvery sú stres a záťaž, takže skoršie vyplatenie má aj iný, než čisto ekonomický rozmer.

V situácii, ako je táto, by som volil pokračovať v investovaní bez predčasného splatenia. Tak by som mal po 18 rokov väčšiu zásobu peňazí. Dostatočná zásoba by ma zároveň zbavila stresu, nakoľko by som vedel, že môžem kedykoľvek k splateniu úveru pristúpiť.

Ak máte možnosť odkladať si nejaké peniaze bokom popri platení úveru, určite je vhodné ich odložiť. Peňažná rezerva príde vždy vhod. Ak už nič iné, aspoň zníži váš stres zo splácaného úveru a vytvorí peňažnú zásobu pre budúcnosť.

Samozrejme výnosy z investícií nikdy nie sú konštantné, poplatky sa v čase menia a aj náklady na úver sa v čase upravujú. Z povahy podielových fondov je známe, že čím dlhšie obdobie investovania, tým vyššia pravdepodobnosť zisku z investície. 45 mesiacov je pomerne krátke obdobie a môže sa stať, že sa investícia nepodarí.

Situácia, kedy by som siahol na predčasné splatenie by bola, napríklad kedy by podľa odborných odhadov hrozil pokles hodnoty investície po nazbieraní sumy na splatenie. Predčasným splatením by som realizoval výnos a zbavil sa záťaže. Následný pokles hodnoty fondu by nahrával v prospech novej investície.

Aký by bol výsledok pri iných hodnotách výkonu fondu

Poslať autorovi správu

Dodatočné informácie

Model zohľadnil kalkuláciu investície riadne cez hodnotu podielov, ktorá sa časom zvyšuje. V okamihu vyplatenia bola teda hodnota stanovená ako súčin hodnoty podielu a počtu nakúpených podielov a odpočítaná zrážková daň. Pre jednoduchosť sa uvažovalo s mesačnými zmenami hodnoty podielu. Pre úver bol použitý splátkový kalendár s prepočtom splátok a úrokov pre každý mesiac. Model vychádzal z predpokladu, že sa úroky, poplatky, ani výkon fondu v čase nemenia.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit