Fond na ochranu investícií

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
ochrana investícií

Garančný fond investícií

Viete, že okrem fondu na ochranu vkladov existuje aj nejaký „fond na ochranu investícií“? Tento fond sa nazýva Garančný fond investícií. O čo v skutočnosti ide? Skutočne ochráni tento fond vašu investíciu?

Ak si myslíte, že garančný fond investícií vás ochráni pred stratou z nesprávnej investície, tak ste na omyle. Garančný fond investícií nekryje investičné riziko, ktoré spočíva v tom, že urobíte nesprávne investičné rozhodnutie. Ak skrachuje firma, ktorej akcie kúpite, nik vám peniaze nevráti. Pred čím teda fond investícií chráni?

Skúsme si to povedať na príkladoch. Pre zrozumiteľnosť budú niektoré informácie zjednodušené.

Prirovnám to najskôr ku kúpe auta cez obchodníka s autami, na ktorom si ukážeme princíp.

Príklad I.

Predstavme si, že idete kúpiť auto. Auto kupujete tak, že využijete služby obchodníka s autami. Predstavme si, že obchodník s autami prispieva do nejakého garančného fondu na ochranu nákupcov áut. Obchodníkovi poviete presne aké auto chcete kúpiť a podpíšete zmluvy. Obchodníkovi vyplatíte zálohu na auto. Predstavme si, že všetko prebehne v poriadku a vy kúpite auto.

Obchodník s autami prevedie vaše peniaze výrobcovi áut a vám odovzdá auto od výrobcu. Môže obchodník ovplyvniť cenu vášho auta po predaji? Môže obchodník ovplyvniť to, či auto bude ešte jazdiť aj o 10 rokov? Nie, nemôže. To je vplyv iných okolností, ktoré sú mimo obchodníka. Ak sa ceny áut znížia a vaša investícia do auta stratí hodnotu, za to žiaden fond nemôže vyplácať náhradu. Ak nastane nehoda a auto bude rozbité, ani to nie je možné požadovať od predajcu áut, ani od fondu, lebo to je vaše riziko. Vy sa ako investor rozhodnete čo kúpite. Ako sa zmení hodnota auta to je vec trhu a záujmu o to auto. Či sa auto rozbije je záležitosťou jeho vodiča a okolitej premávky.

Príklad II.

Predstavme si teraz situáciu, že rovnako, ako v predošlom príklade aj teraz poviete obchodníkovi s autami, čo chcete kúpiť a za koľko. Opäť zaplatíte za auto vopred. A čakáte kým auto vyrobia. Odrazu dostanete informáciu, že váš obchodník s autami už nie je schopný svoje záväzky plniť. To znamená, že vaše peniaze nedokáže odovzdať výrobcovi, ani vám ich vrátiť. Vaše peniaze sa stanú nedostupné. Vy ste nemali na základe čoho predpokladať, že sa takéto niečo môže stať. A práve tu nastupuje ten fond. Peniaze, ktoré ste zverili obchodníkovi s autami v dobrej viere, vám vráti ten garančný fond, do ktorého prispieval ten obchodník s autami. To že bude obchodník neschopný splniť svoje záväzky, to ste nemohli tušiť. Preto to môže byť dôvodom ochrany zo strany toho fondu. Teda, keby fond na ochranu nákupcov áut existoval 🙂

Obchodník nezodpovedá za to,

čo sa stane s vašou investíciou vplyvom udalostí, 

ktoré nemôže ovplyvniť.

S obchodníkom s cennými papiermi je to podobne. Obchodník s cennými papiermi je akciová spoločnosť – firma s licenciou od Národnej banky Slovenska, ktorá spravuje cenné papiere, ktoré jej zveríte alebo pre vás zabezpečí nákup alebo predaj cenných papierov. Obchodník s cennými papiermi prispieva do garančného fondu investícií podľa zákona.

Príklad 1.

Predstavte si, že dáte obchodníkovi s cennými papiermi pokyn na nákup cenných papierov. Poviete presne ktoré chcete a koľko ich má nakúpiť. Dáte mu na to peniaze, napríklad prevodom na tzv. kombo účet. Tam sa hromadia peniaze všetkých klientov. Ak obchodník vykoná obchod a prevedie vám cenné papiere na váš majetkový účet, je všetko v poriadku. Vy máte cenné papiere a čo sa s nimi bude ďalej diať je vaše investičné riziko. Čo sa stane ak skrachuje podnik, ktorého akcie ste nakúpili? Vráti vám peniaze niekto iný? Nikto. Vy nesiete stratu z vašej „upadnutej“ investície.

Príklad 2.

Predstavme si, že tento obchodník s cennými papiermi napríklad ešte nestihol nakúpiť pre vás vami požadované cenné papiere. Vy ste mu už dali peniaze. Obchodník sa stal neschopným plniť svoje záväzky a vaše peniaze sa stanú nedostupnými. Kto vám „vráti“ peniaze, ktoré ste dali obchodníkovi? Vyplatí vám ich garančný fond investícií za podmienok stanovených zákonom. Aktuálne až do výšky 50 000 eur.

Zhrnutie

Jednoducho môžeme povedať, že garančný fond investícií vás nechráni pred dôsledkami toho, čo sa stane s hodnotou cenného papiera z dôvodov, ktoré sú mimo kontrolu obchodníka s cennými papiermi. Chráni investíciu iba pred rizikom, ktoré spôsobí samotný obchodník s cennými papiermi tým, že prestane byť schopný plniť svoje záväzky a váš majetok, ktorý ste mu zverili, sa stane nedostupným. Zoznam týchto obchodníkov s cennými papiermi môžete získať na váš mail tu.

Garančný fond investícií

chráni investíciu iba pred rizikom nedostupnosti majetku,

ktoré spôsobí samotný obchodník s cennými papiermi.

Koho garančný fond investícií chráni

Ochrana sa vzťahuje na fyzické osoby – občanov (spotrebiteľov), na podnikateľov fyzické osoby aj na podnikateľské subjekty – firmy. Chránený je klientský majetok podľa zákona. Sú to najmä cenné papiere a peňažné prostriedky (aj notárska úschova) zverené do správy alebo úschovy subjektu, ktorý sa zúčastňuje na ochrane podľa zákona (zjednodušene platí príspevky do fondu a je jeho členom).

Existujú aj nástroje na ošetrenie

skutočného investičného rizika.

Dokážete chrániť skutočné investičné riziko?

Existujú aj nástroje na ošetrenie skutočného investičného rizika. ibaže pod týmto názvom by ste ich márne hľadali. Ako by ste mohli ochrániť svoju investíciu do nákupu nehnuteľností? Ako môžete ochrániť svoju investíciu do akcií? O tom si napíšeme niekedy inokedy.

Chcete sa o týchto možnostiach dozvedieť hneď? Kliknite sem a napíšte mi.

Garančný fond investícií sa riadi zákonom č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v texte bol spomínaný tiež aj len ako „zákon“.

Miroslav Chovan

Miroslav Chovan

Leave a Replay

Registrujte sa pre odber noviniek

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit